Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 2018-01-15

Jeżeli prokurator wystąpił do sadu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania na osobę, która ma zostać tymczasowo aresztowana, i sąd wyznacza termin posiedzenia, to czy o tym terminie jest powiadamiany obrońca, który prowadzi sprawę poszukiwanego podejrzanego? Czy gdy sąd podejmie decyzję o wystawienie ENA, jest możliwość odwołania i ile dni jest na złożenie tegoż odwołania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd Okręgowy wydaje ENA na posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć strony, jednak sąd nie ma obowiązku zawiadamiania ich o tym. Wydanie postanowienia o ENA opiera się wyłącznie na ocenie, czy osoba ścigana przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (pozytywna przesłanka) oraz gdy nie występuje żadna z poniższych kwestii (brak negatywnej przesłanki):

 

  1. wniosek prokuratora nie jest w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku; lub
  2. wniosek prokuratora nie ma na celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Nadto, oprócz zaistnienia przesłanki pozytywnej i barku wystąpienia przesłanki negatywnej, konieczne jest, aby za wydaniem ENA przemawiała zasada proporcjonalności.

 

Na postanowienie w przedmiocie wydania ENA nie przysługuje zażalenie – wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I KZP 29/04). Uzasadnieniem powyższego, jest m.in. fakt, że takie postanowienie nie dotyczy bezpośrednio środka zabezpieczającego ani nie zamyka drogi do wydania wyroku.

 

Sprawa nie jest zamknięta, gdyż celem wykonania ENA sąd w innym państwie członkowskim przeprowadza posiedzenie, w którym ścigana osoba może wyjaśnić swoje stanowisko, może w nim również uczestniczyć jego obrońca. Dopiero po wysłuchaniu sąd innego kraju wydaje decyzję, czy wydać daną osobę, czy też nie. W przypadku decyzji o wydaniu przysługuje odwołanie od tej decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie kradzieży z włamaniem

W 2000 r. dopuściłem się przestępstwa kradzieży z włamaniem. W marcu b.r. odbyła się pierwsza rozprawa. Dwa razy było wznawiane postępowanie....

 

Niespłacony kredyt a powrót do Polski

Aktualnie mieszkam w UK, lecz planuję powrót do Polski. Mam niespłacony kredyt w Polsce. Płaciłam raty przez prawie dwa lata, lecz później moja...

 

Odpowiedzialność za fałszywe anonimowe doniesienie

Moje pytanie dotyczy procedury pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, która złożyła na mnie fałszywe anonimowe telefoniczne doniesienie na policję,...

 

W jaki sposób sprostować zeznania?

Mój mąż składał zeznania przed prokuratorem, w których przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów. Prokurator tak sporządził akt...

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki z o.o.

Czy nie będąc wierzycielem spółki, mogę zgłosić doniesienie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd...

 

Czy mogę wyrok za pobicie zaskarżyć do Sądu Najwyższego?

Moja sytuacja jest bardzo niekorzystna. Zostałem pozwany przez pewną dziewczynę o pobicie. Jej koleżanki pozwały mnie również o urazy. Były to...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »