Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)

Autor: Łukasz Marciniak

Jeżeli prokurator wystąpił do sadu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania na osobę, która ma zostać tymczasowo aresztowana, i sąd wyznacza termin posiedzenia, to czy o tym terminie jest powiadamiany obrońca, który prowadzi sprawę poszukiwanego podejrzanego? Czy gdy sąd podejmie decyzję o wystawienie ENA, jest możliwość odwołania i ile dni jest na złożenie tegoż odwołania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd Okręgowy wydaje ENA na posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć strony, jednak sąd nie ma obowiązku zawiadamiania ich o tym. Wydanie postanowienia o ENA opiera się wyłącznie na ocenie, czy osoba ścigana przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (pozytywna przesłanka) oraz gdy nie występuje żadna z poniższych kwestii (brak negatywnej przesłanki):

 

  1. wniosek prokuratora nie jest w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku; lub
  2. wniosek prokuratora nie ma na celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Nadto, oprócz zaistnienia przesłanki pozytywnej i barku wystąpienia przesłanki negatywnej, konieczne jest, aby za wydaniem ENA przemawiała zasada proporcjonalności.

 

Na postanowienie w przedmiocie wydania ENA nie przysługuje zażalenie – wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I KZP 29/04). Uzasadnieniem powyższego, jest m.in. fakt, że takie postanowienie nie dotyczy bezpośrednio środka zabezpieczającego ani nie zamyka drogi do wydania wyroku.

 

Sprawa nie jest zamknięta, gdyż celem wykonania ENA sąd w innym państwie członkowskim przeprowadza posiedzenie, w którym ścigana osoba może wyjaśnić swoje stanowisko, może w nim również uczestniczyć jego obrońca. Dopiero po wysłuchaniu sąd innego kraju wydaje decyzję, czy wydać daną osobę, czy też nie. W przypadku decyzji o wydaniu przysługuje odwołanie od tej decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl