Konsekwencje udostępnienie kompromitujących zdjęć z fałszywego konta Facebook

Ktoś założył na Facebooku konto na zmyślone dane i z tego konta wysłał do męża koleżanki kompromitujące ją zdjęcia, na których była z kochankiem. Zdjęcia nie dotyczą intymnej sytuacji. Są zrobione u niej w domu i jest impreza, a oni siedzą przy stole i ona obejmuje kochanka za szyję. Koleżanka podejrzewa o wysłanie zdjęć 5 osób i twierdzi, że podała te osoby na policję i odda sprawę do sądu i że wszyscy będą mieli sprawdzane komputery i telefony. Czy w celu ustalenia, kto wysłał zdjęcia, policja może przesłuchać i sprawdzić sprzęt tym osobom, tak aby ona mogła założyć sprawę cywilną? Proszę o informację jak to wygląda od strony prawnej i jakie ewentualnie konsekwencje może ponieść osoba która założyła konto i udostępniła zdjęcia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje udostępnienie kompromitujących zdjęć z fałszywego konta Facebook

Naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli zdjęcia nie przedstawiają osób nagich lub w trakcie czynności seksualnej, to prokurator nie obejmie niniejszego czynu ściganiem. Jedyną możliwością wszczęcia postępowania karnego jest złożenie przez koleżankę prywatnego aktu oskarżenia, bowiem niniejszy czyn mógł naruszyć jej dobra osobiste.

Zgodnie bowiem z treścią art. 212 § 1 Kodeksu karnego „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Zniewaga osoby

Zgodnie natomiast z treścią art. 216 § 1 „kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Jak Pani widzi, powyższe czyny niedozwolone są do siebie istotowo podobne, z uwagi na to, omówię poniżej przestępstwo zniewagi. Ustawodawca nie sprecyzował, na czym ma polegać znieważanie, a więc należy przyjąć szerokie rozumienie tego pojęcia. Przez znieważanie należy zatem rozumieć wszelkie zachowania sprawcy, które w sposób demonstracyjny wyrażają pogardę dla innej osoby, w szczególności mają poniżyć jego godność osobistą i sprawić, by poczuł się dotknięty lub obrażony (post. SN z 7.5.2008 r., sygn. akt III KK 234/07).

Ocena zachowania sprawcy pod kątem charakteru znieważającego musi jednak opierać się na kryteriach obiektywnych, tj. powinno być powszechnie uznane za obraźliwe i naruszające godność osobistą człowieka w świetle przyjętych norm społeczno-obyczajowych (post. SN z 7.5.2008 r., sygn. akt III KK 234/07). Przestępstwo zniewagi zarówno w typie podstawowym (zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności), jak i kwalifikowanym (zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) jest występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego, co zależy wyłącznie od woli pokrzywdzonego (art. 216 § 5 Kodeksu karnego).

Aby dochodzić niniejszego, należy skierować do sądu prywatny akt oskarżenia – nie jest to przestępstwo dochodzone przez oskarżyciela publicznego, a więc prokuratora.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udostępnienie zdjęć a droga cywilna

Z całkiem innej strony, koleżanka ewentualnie może skierować sprawę na drogę cywilną, co jest według mnie bardziej zasadne. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 24 § 1 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Dlatego w mojej ocenie prokurator nie obejmie niniejszego czynu postępowaniem, a więc nie dojdzie do postępowania przygotowawczego, a więc sprawdzania komputerów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »