Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje prawne za podrobienia podpisu córki

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-10-31

Moja córka wykonała pracę dla pewnej firmy. Nie mogła osobiście odebrać pieniędzy i poprosiła mnie, abym w jej imieniu pojechał do tej firmy i je odebrał. Na miejscu podpisałem w imieniu córki umowę i odebrałem pieniądze (800 zł) za wykonaną przez nią pracę. Mój podpis był nieczytelny, ale nie wypieram się tego. Teraz ktoś z tej firmy chce mnie zgłosić do prokuratury. Jakie są konsekwencje prawne za podrobienia podpisu córki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdemu czasem zdarza się popełnić jakiś błąd, choć niestety niektóre błędy potrafią wywołać dość poważne konsekwencje. Niestety rzeczywiście tutaj można rozważać popełnienie przestępstwa i prowadzenie postępowania przygotowawczego przez prokuraturę.

Prawdopodobnie może zostać Panu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 270 Kodeksu karnego (dalej K.k.). Zgodnie z jego treścią, kto w celu użycia za autentyczny podrabia, przerabia dokument lub go za taki używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W mojej ocenie tutaj zachodzi właśnie taki przypadek mniejszej wagi (choć każdy może to interpretować inaczej), ze względu na niewielką wartość umowy, a także fakt, że strony wiedziały o tym fakcie i akceptowały to.

Podpisanie się za kogoś innego również wypełnia znamiona przestępstwa fałszerstwa, jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 października 1979 r., o sygnaturze II KR 10/79, gdzie uznał on, że dokument jest podrobiony również wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w imieniu której został sporządzony i gdy zostanie on uzupełniony tylko o jeden obcy element, taki jak podpis. Fakt, że był to nieczytelny podpis nie ma tutaj znaczenia, gdyż podpis ten miał być w imieniu Pana córki.

Gdyby nikt o tym nie wiedział, można próbować się wypierać, choć możliwe, że to i tak wyszłoby na jaw, zwłaszcza gdyby przedstawiano dowód z opinii biegłego. Skoro jednak, jak zrozumiałam, inna osoba wie o tym, że to Pan podpisał tę umowę zamiast córki, nie ma sensu zaprzeczać, gdyż to prawdopodobnie i tak wyjdzie na jaw. W tego typu sytuacjach do rzadkich wyjątków należy, gdy orzekana jest kara pozbawienia wolności bez jej zawieszenia. W tej sytuacji można raczej spodziewać się kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia, ale w zawieszeniu.

Istnieje w tej sytuacji kilka możliwości. Może Pan się nie przyznawać i czekać na wyrok, czy też udowodnią Panu winę lub też nie. Może Pan podczas postępowania przyznać się. Można również spróbować zminimalizować konsekwencje dla Pana i maksymalnie uprościć postępowanie. Otóż zgodnie z art. 66 K.k. sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli wina i społeczna szkodliwość nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, że sprawca nie popełni przestępstwa. Jest to możliwe wobec przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5, a więc tutaj warunki są spełnione. Jest to o tyle korzystne, że pozostaje się osobą niekaraną, co niewątpliwie jest korzystne. Prokuratorzy oraz sędziowie, z którymi się zetknęłam, często zgadzają się na taki „układ”, gdyż jest korzystny dla obu stron i pozwala im na uniknięcie prowadzenia postępowania. Gdyby postawiono Panu zarzuty, polecam takie rozwiązanie, gdyż pozwala uniknąć stresów związanych z procesem, a także sprawia właśnie, że odstępuje się od wymierzenia jakiejkolwiek kary.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Oszustwo pokrzywdzonego w kolizji

Miałem niewielką kolizję z mojej winy. Ponieważ nie było konieczności wzywania policji, kierujący pojazdem, w który „stuknąłem”,...

Firma windykacyjna grozi postępowaniem karnym i listem gończym, co robić?

Przebywam we Francji, niestety w Polsce mam niespłacone długi. Próbowałam się „oddłużać”, wniosłam o upadłość konsumencką, ale...

Samobójstwo spowodowane przemocą psychiczną, jak kara dla sprawcy?

W mojej rodzinie doszło do tragedii – moja kuzynka popełniła samobójstwo. Zrobiła to z powodu przemocy emocjonalnej i szantażu ze strony swego...

Co mi grozi za pobicie?

Po imprezie (na której spożywany był alkohol) pokłóciłem się z kolegą. W pewnym momencie on mnie uderzył, a ja mu oddałem. Moje uderzenie...

Podrobienie podpisów w celu otrzymania kredytu

Jestem po rozwodzie, teraz czeka mnie sprawa o podział majątku. Przypuszczam, że była małżonka mogła podrobić podpisy rodziców, w celu otrzymania...

Co grozi za próbę zakupu nielegalnego dokumentu?

Znalazłem ogłoszenie o załatwianiu legalnego prawa jazdy i skusiłem się na nie. Przelałem pieniądze i okazało się, że sprzedawca jest...

Co grozi za odjechanie z miejsca wypadku bez poszkodowanych?

Nocą, przy próbie zjazdu z ronda wpadłem w poślizg i uderzyłem w barierkę oddzielającą dwa pasy ruchu. Mimo to auto było nadal sprawne,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »