Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje ponownego zatrzymania pod wpływem alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-09

Mam trudną sytuację jako kierowca. Niedawno zatrzymała mnie policja i ponownie miałem 0,25 w wydychanym powietrzu. Mam wyrok w zawieszeniu za wcześniejszą jazdę po alkoholu. W momencie zatrzymania nie miałem prawa jazdy. Jakie konsekwencje mi grożą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, czy pierwszy czyn wypełnił znamiona czynu zabronionego stypizowanego w Kodeksie karnym (K.k.), czy też w k.w., tj. czy przyjęta w wyroku kwalifikacja wskazywała na art. 178a § 1 K.k., czy też art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń (K.w.).

Jeżeli był to czyn z art. 178a § 1 K.k., a teraz także miałoby to miejsce, to zastosowanie do Pana znajdzie przepis art. 178a § 4 K.k. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że od dnia 18 maja 2015 r. polityka państwa w odniesieniu do ww. przestępstw się zaostrzyła. Aktualnie sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości

W przypadku Pana zastosowanie znajdzie bezpośrednio jednak przepis art. 178a § 4 K.k., zgodnie z którym „jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mowa jest nie tylko o okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, ale także o wcześniejszym prawomocnym wskazaniu.

W mojej ocenie w Pana przypadku należy jednak próbować walczyć o uznanie, że Pana zachowanie z tego roku kwalifikuje się do wykroczenia. Powyższe skutkuje zakwalifikowaniem Pana czynu z art. 87 § 1 K.w., a nie art. 178a § 1 K.k. Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza.

Ponadto proszę żądać okazania świadectwa legalizacji oraz instrukcji obsługi urządzenia, albowiem co do zasady każde tego rodzaju urządzenie ma wpisane w treści instrukcji „błąd statystyczny”, który wynosi 0,01 mg/dm3, co powoduje, że schodzi Pan poniżej 0,5 promila.

Z uwagi jednak na uprzednią karalność nie spodziewałabym się łagodnej kary, lecz kary nawet 2 lat pozbawienia wolności. Wyraźnie podkreślić należy treść art. 87 § 3 K.w., który w swej treści nakłada na sąd obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku dopuszczenia się wykroczenia o którym mowa w art. 87 § 1 k.w. Sąd nie ma zatem uprawnienia w orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych/pojazdu mechanicznego ale ma obowiązek orzec taki środek karny. Ustawodawca bowiem stanowi, iż „…orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”.

Zasadne jest zatem jak najszybsze zgłoszenie się na policję celem  zweryfikowania błędu pomiarowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jazda po alkoholu na motorowerze

Kilka dni temu zatrzymała mnie policja. Stwierdzili u mnie 1,1 mg w wydychanym powietrzu. Jechałem starym motorowerem o pojemności 49,9...

 

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Wczoraj z mężem wracaliśmy od rodziny, wcześniej wypił piwo (o czym nie wiedziałam). Zatrzymała nas policja. Alkomat na posterunku wykazał 0,50....

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Kilka dni temu spowodowałem delikatną kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem 3 promile, bylem już karany za jazdę po alkoholu 12 lat temu, czy tamta sprawa...

 

Wypiłem alkohol po wypadku, co mi grozi?

Miałem kolizję z innym autem, którego kierowca nie ustąpił mi pierwszeństwa. Była to jego wina. Trafiłem do szpitala. Pobrano mi krew zaraz po wypadku...

 

Wezwanie na policję w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Wezwanie na policję w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Otrzymałem wezwanie na policję w celu złożenia zeznań w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Miałem kilka razy kontakt z chłopakiem,...

Odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Będąc w pracy, zrobiłem sobie kawę z niewielką ilością koniaku. Kilkanaście minut po jej spożyciu, zadzwoniła do mnie żona, oświadczając, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »