Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje ponownego zatrzymania pod wpływem alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-09

Mam trudną sytuację jako kierowca. Niedawno zatrzymała mnie policja i ponownie miałem 0,25 w wydychanym powietrzu. Mam wyrok w zawieszeniu za wcześniejszą jazdę po alkoholu. W momencie zatrzymania nie miałem prawa jazdy. Jakie konsekwencje mi grożą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, czy pierwszy czyn wypełnił znamiona czynu zabronionego stypizowanego w Kodeksie karnym (K.k.), czy też w k.w., tj. czy przyjęta w wyroku kwalifikacja wskazywała na art. 178a § 1 K.k., czy też art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń (K.w.).

Jeżeli był to czyn z art. 178a § 1 K.k., a teraz także miałoby to miejsce, to zastosowanie do Pana znajdzie przepis art. 178a § 4 K.k. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że od dnia 18 maja 2015 r. polityka państwa w odniesieniu do ww. przestępstw się zaostrzyła. Aktualnie sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości

W przypadku Pana zastosowanie znajdzie bezpośrednio jednak przepis art. 178a § 4 K.k., zgodnie z którym „jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mowa jest nie tylko o okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, ale także o wcześniejszym prawomocnym wskazaniu.

W mojej ocenie w Pana przypadku należy jednak próbować walczyć o uznanie, że Pana zachowanie z tego roku kwalifikuje się do wykroczenia. Powyższe skutkuje zakwalifikowaniem Pana czynu z art. 87 § 1 K.w., a nie art. 178a § 1 K.k. Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza.

Ponadto proszę żądać okazania świadectwa legalizacji oraz instrukcji obsługi urządzenia, albowiem co do zasady każde tego rodzaju urządzenie ma wpisane w treści instrukcji „błąd statystyczny”, który wynosi 0,01 mg/dm3, co powoduje, że schodzi Pan poniżej 0,5 promila.

Z uwagi jednak na uprzednią karalność nie spodziewałabym się łagodnej kary, lecz kary nawet 2 lat pozbawienia wolności. Wyraźnie podkreślić należy treść art. 87 § 3 K.w., który w swej treści nakłada na sąd obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku dopuszczenia się wykroczenia o którym mowa w art. 87 § 1 k.w. Sąd nie ma zatem uprawnienia w orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych/pojazdu mechanicznego ale ma obowiązek orzec taki środek karny. Ustawodawca bowiem stanowi, iż „…orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”.

Zasadne jest zatem jak najszybsze zgłoszenie się na policję celem zweryfikowania błędu pomiarowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »