Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje nielegalnego ładowania kart miejskich

Autor: Marek Gola

Sprawa dotyczy konsekwencji nielegalnego ładowania kart miejskich. Zostałem wezwany na świadka w sprawie nielegalnego ładowania kart miejskich (287 § 1 K.k.). Korzystałem z tego, ale nie byłem ładującym. Nie posiadam jednak paragonów za ładowanie. Czy te ich rejestry, które mają potwierdzać, że robiłem to nielegalnie, to wystarczający dowód mojej winy? Jaką strategię objąć, mogę zapłacić tylko grzywnę? Nie chcę nikogo wskazywać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 287 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mając na uwadze powyższe, zasadna jest ocena, czy Pana zachowanie może wypełniać znamiona wyżej opisanego czynu – tj. czy automatycznie przetwarzał Pan dane informatyczne? Czy przekazywał Pan dane informatyczne? Czy zmieniał Pan zapis danych informatycznych? Usuwał Pan dane informatyczne? Czy wprowadzał Pan zapis danych informatycznych?

Z treści Pana pytania wynika, że Pana zachowanie nie wypełnia znamion żadnego z wyżej opisanych czynności, a to z kolei powoduje, że organa ścigania prowadzą sprawę być może przeciwko osobie, której zachowanie wypełnia znamiona czynu z art. 287 § 1 K.k. i zbierają dowody na jego winę. Niemniej jednak Pana stawiennictwo na policji jest konieczne. Organy ścigania chcą zapewne ustalić, czy osoba, od której kupował Pan doładowania, uzyskiwała z tego tytułu korzyści majątkowej. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że w przepisie art. 287 § 1 K.k. mowa jest m.in. o korzyściach majątkowych, a to z kolei powoduje, że organy ścigania muszę to wykazać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl