Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolizja przy wyjeździe z mostu - kto jest winien?

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 2018-05-02

Wyjeżdżałem z mostu, gdzie było zwężenie drogi. Miałem pierwszeństwo, gdyż przewidywał to znak „ustąp pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom z przeciwka”. Pojazd jadący z przeciwnej strony zatrzymał się za tym znakiem, co ostatecznie doprowadziło do zderzenia bocznego obydwu pojazdów. Gdy na miejsce przyjechała policja, drugi kierowca nie potwierdził tego, że wjechał za znak. Tłumaczył się, że to ja w niego uderzyłem. Dodam, że zarówno ja, jak i drugi kierowca mamy świadków kolizji. Sąd już uprzednio uznał mnie winnym, opierając się na informacjach podanych przez policję. To przeciwko mnie policja skierowała wniosek o ukaranie do sądu. Wkrótce mam rozprawę. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula
Rzetelność, szybka odpowiedź, profesjonalizm i duża wiedza prawnicza
Jolanta, PIELĘGNIARKA
Dziekuje za wyczerpujace wyjasniene sprawy i pozdrawiam
Marzanna
Bardzo profesjonalne podejście do tematu klienta. Wysoka merytoryka i szybka obsługa. Prawnicze zawiłości przełożone na język zwykłego człowieka. Pozdrawiam panią adwokat Kingę Karaś. 
Arleta
Bardzo obszerna i jasna odpowiedź - DZIĘKUJĘ
Rafał
Wyczerpująca porada prawna, która w 100% potwierdziła moją własną opinię w przedmiotowej sprawie. Jestem zadowolony i bardzo dziękuję za tak dobrą i wyczerpującą odpowiedź. Serdecznie polecam cały serwis.
Marek

Kluczowe znaczenie w tej sprawie ma fakt, czy pojazd kierowany przez drugiego kierowcę był w ruchu, czy też był zatrzymany. Jeżeli był w ruchu, to wykonywał Pan manewr wymijania. Jeśli się nie poruszał, to wykonywał Pan manewr omijania.

Powyższe manewry definiuje bowiem ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 1260; zwana dalej „P.r.d.”). Zgodnie z art. 2 pkt 26 P.r.d. – wymijanie oznacza przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Natomiast stosownie do art. 2 pkt 27 P.r.d. – przez omijanie rozumie się przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Dalej ustawa – Prawo o ruchu drogowym stanowi, jak należy powyższe manewry prawidłowo wykonywać. Zagadnienie to reguluje art. 23 P.r.d.:

Art. 23. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;

2) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.”

Z Pana relacji wynika, że drugi pojazd zatrzymał się za znakiem, co utrudniło Panu manewr i to doprowadziło do kolizji bocznej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z omijaniem, gdyż drugi pojazd w chwili zdarzenia nie był w ruchu.

Zatem jeżeli drugi pojazd zatrzymał się, bez względu na to czy przed znakiem, czy za znakiem, to Pana obowiązkiem było zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość (art. 23 ust. 1 pkt 2 P.r.d.). Innymi słowy, to Pan jako kierujący pojazdem będącym w ruchu powinien był nie dopuścić do zderzenia się pojazdów.

Na temat bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy. Wyraził on pogląd, że bezpieczeństwo ruchu wymaga, aby odstęp od omijanego pojazdu nie był mniejszy niż 1,5 m (zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1982 r., sygn. akt V KRN 313/81). Jeżeli jednak warunki drogowe uniemożliwiają ominięcie we wskazanej odległości, kierujący pojazdem ma obowiązek odpowiedniego zmniejszenia prędkości (por. Wojciech Kotowski: Komentarz do art. 23 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). A jeśli z uwagi na położenie drugiego pojazdu nie było możliwości jego bezpiecznego ominięcia, to nie powinien był Pan kontynuować jazdy.

W tym stanie rzeczy, jeśli pojazd przeciwny w chwili kolizji nie poruszał się, to niestety Pan jest winny kolizji.

Natomiast co mógłby Pan ewentualnie zrobić? Można starać się wykazywać, że drugi pojazd był również w ruchu. Wówczas nie mielibyśmy do czynienie z omijaniem, a z wymijaniem. W takiej sytuacji obydwaj kierowcy są obowiązani zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

Będzie to jednak trudne, gdyż, jak Pan zaznaczył, obydwie strony mają swoich świadków. Poza tym sądy często aprobują stanowisko przyjęte przez funkcjonariuszy policji. Wynika to z faktu, że funkcjonariusz był na miejscu zdarzenia, widział uszkodzenia pojazdów etc. i dokonał bezpośredniej oceny zdarzenia.

Przyjmuje się również, że funkcjonariusz policji jest podmiotem niezależnym od stron. Z tego powodu, w sytuacji gdy że jest „słowo przeciwko słowu” rozstrzyga często opinia funkcjonariusza policji.

Istotne jest również to, co zostało zawarte w notatkach służbowych. Pierwsze wyjaśnienia stron i świadków.

Może Pan oczywiście także zażądać przesłuchania obecnych na miejscu zdarzenia funkcjonariuszy. Zadawać im na rozprawie pytania. Aczkolwiek może to spowodować powstanie dodatkowych kosztów (zwrot kosztów stawiennictwa świadków).

Z Pana relacji wynika, że sąd już uprzednio uznał Pana winnym. Jeśli był to wyrok nakazowy to Pana sytuacja w postępowaniu będzie jeszcze gorsza. Zgodnie bowiem z art. 93 § 2 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.

Zatem wydając taki wyrok sąd uznaje, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Innymi słowy, sąd ma już pogląd na sprawę.

Tak jak wskazałem wyżej, bez przedstawienia solidnych dowodów będzie Panu ciężko o korzystne rozstrzygnięcie. Oprócz jednego świadka nie dysponuje Pan żadnymi dodatkowymi dowodami. Nadto również policja upatruje Pana winy w zaistniałym zdarzeniu.

To, co może Pan z całą pewnością zrobić, to zażądać przesłuchania swojego świadka, drugiego kierowcy oraz świadka drugiego kierowcy. Podczas zadawania pytań drugiemu kierowcy oraz jego świadkowi powinien Pan starać się wykazać wszystkie nieścisłości w wersji strony przeciwnej.

Może Pan również zażądać przesłuchania wezwanych funkcjonariuszy. Zwłaszcza zapytać czy zabezpieczyli ślady zdarzenia, ślady hamowania etc.? Czy zrobili dokumentację fotograficzną uszkodzonych samochodów? Generalnie może Pan zadawać wszelkie pytania odnośnie sprawy.

Może Pan również przedstawić prywatne zdjęcia wskazujące, jak wygląda miejsce zdarzenia, żeby sąd miał wyobrażenie, gdzie doszło do kolizji. Zastanowić się, czy gdzieś w pobliżu nie znajdował się monitoring. Czy jakieś inne postronne osoby mogły widzieć zdarzenie.

Ostatecznie może Pan również wystąpić o powołanie biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, jeśli zebrany materiał dowody, a zwłaszcza dokumentacja fotograficzna będzie umożliwiała wydanie biegłemu takiej opinii.

Wydaje się, że w przypadku omijania (jak twierdzi druga strona) powinny być inne uszkodzenia niż w przypadku wymijania. W tym jednak zakresie należałoby zasięgnąć porady jakiegoś rzeczoznawcy samochodowego, gdyż ja takiej specjalistycznej wiedzy nie posiadam. Pamiętać jednak należy, że opinia biegłego może kosztować. A w razie uznania Pana winnym to Pan będzie obowiązany do pokrycia kosztów postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dwa przestępstwa związane z prowadzeniem samochodu

Otrzymałem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, za prowadzenie w stanie nietrzeźwości na okres 3 lat. Zdarzenie miało miejsce w październiku 2015 r. rozprawę miałem w marcu 2016, po czym otrzymałem zakaz prowadzenia pojazdów grzywnę i pokrycie kosztów sądowych. Sąd na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zaliczył okres od zatrzymania prawa jazdy do zapadnięcia wyroku, licząc od 2015, minęło już 18 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów, w związku z czym chciałbym zgłosić się do sądu z wnioskiem o skrócenie zakazu i blokadę alkoholową. Niestety na trzy dni przed rozprawą prowadziłem samochód bez dokumentu prawa jazdy, za co otrzymałem mandaty z art. 95 i 97 Kodeksu wykroczeń z notką w komputerowej bazie danych CEPIK. Zdarzenie miało miejsce po odebraniu mi prawa jazdy, jednak przed prawomocnym wyrokiem sądu o zakazie prowadzenia pojazdów i przed samą rozprawą. Czy te przestępstwa związane z prowadzeniem samochodu nie spowodują odrzucenia przez sąd mojego wniosku i czy nie spowodują przedłużenia mojego zakazu lub nie będą wiązać się z innymi konsekwencjami?

Znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawie o spowodowanie kolizji

Podczas wyprzedzania kolumny trzech pojazdów (A, B i C) doszło do kolizji. Wyprzedzający X został zepchnięty przez pojazd B na pobocze, po czym hamując, uszkodził jadący za nim pojazd C. Kierujący pojazdem A odjechał z miejsca kolizji (nie został uszkodzony). Do kolizji doszło w terenie niezabudowanym, w miejscu, w którym wyprzedzanie jest dozwolone. Wezwano policję. Po wysłuchaniu zeznań świadków (kierowcy i pasażera pojazdu B oraz kierowcy i dwóch pasażerów pojazdu C) – policja uznała winę wyprzedzającego X (kierowca jechał sam). Kierowca pojazdu X nie przyznał się jednak do winy, ale nie zrobił również zdjęć miejsca kolizji (bo nie miał aparatu). Jedyne co ma, to zdjęcia uszkodzeń swojego auta. Czy kierowca pojazdu X ma jeszcze szansę wygrać tę sprawę w sądzie?

Szkolenie redukujące punkty karne a przekroczenie 24 punktów

Wczoraj zostałem ukarany mandatem za przekroczenie prędkości i 4 punktami karnymi. Zdarzenie to spowodowało, że przekroczyłem dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych. Mam możliwość już jutro wziąć udział w kursie redukującym punkty karne w liczbie 6. Dodam, że nie otrzymałem jeszcze żadnego pisma ze starostwa w tej sprawie. Czy odbycie takiego kursu umożliwi mi zachowanie prawa jazdy?

Konsekwencje potrącenia rowerzystki

Dzisiaj mój brat potrącił lekko rowerzystkę. Kobieta nie miała żadnych obrażeń. Bolała ją jedynie lekko ręka. Brat od razu wyskoczył z auta, chciał kobiecie pomóc. Brat ma wstrzymane prawo jazdy do wyjaśnienia sprawy. Co może mu grozić i jakie poniesie konsekwencje? Brat ma 18 lat, dopiero trzy miesiące temu odebrał prawo jazdy. Kobieta na rowerze wyjechała zza zakrętu.

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Zostałem złapany w terenie zabudowanym na tzw. suszarkę z prędkością 102 i 107 km/h. Policjant chciał mi zabrać prawo jazdy. Odmówiłem przyjęcia mandatu, prawka nie oddałem, sprawa została skierowana do sądu. Jakie mam szanse wygrać?

Drobne wykroczenie drogowe

Mój problem dotyczy drobnego wykroczenia drogowego. Otóż, rowerzysta wtargną mi przed samochód. Byłem przesłuchiwany na policji, a następnie dostałem pismo z policji, że jestem pokrzywdzonym, a sprawca wymuszenia pierwszeństwa został ukarany mandatem. Ku mojemu zdziwieniu trzy tygodnie później dostałem z sądu wyrok nakazowy w tej samej sprawie informujący, że to ja jestem winny. Wniosłem sprzeciw i będzie sprawa w sądzie. Co dalej robić? Czy mogę zwrócić się do policji, aby wycofała swój „pomyłkowy” wniosek?

Kolizja z pojazdem wyprzedzającym podczas manewru skrętu

Uznano mnie sprawcą zdarzenia drogowego: dostałem mandat za czyn z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń i 6 punktów karnych. Skręcałem zaprzęgiem konnym w lewo poza terenem zabudowanym, sygnalizując manewr skrętu ręką, zostałem uderzony przez samochód osobowy, którego kierowca zamierzał mnie wyprzedzić. Policjant stwierdził moją winę, mówiąc, że zaprzęg to pojazd wolnobieżny i że powinienem wszystkich przepuścić, nawet tych z tyłu, i dopiero skręcić. Czy są podstawy, aby odwoływać się od mandatu? Jak ta sytuacja wygląda w świetle prawa?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »