Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kolizja podczas wyjeżdżania z parkingu

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 2022-07-29 • Aktualizacja: 2022-08-06

Dziś rano byłem uczestnikiem kolizji i po oględzinach i wyjaśnieniach policja uznała moją winę. Nie zgadzam się z ich zdaniem i nie przyjąłem mandatu. Wyjeżdżając z parkingu w lewo, zatrzymałem się. Auta, dojeżdżając do świateł, także zatrzymały się, a ostatnie z aut puściło mnie, abym mógł wykonać manewr. Sygnalizując go kierunkowskazem, włączałem się do ruchu zza auta, które mi ustąpiło. Wtedy wyjechało drugie auto, z którym się zderzyłem. Auto to wjechało z rozpędu na drugi pas, przejeżdżając przez linię ciągłą podwójną. Policja na miejscu uznała, że kolizja jest z mojej winy, kierująca drugim pojazdem dostanie mandat za złamanie przepisów, a ja mandat za kolizję. Czy przyjąć mandat? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolizja podczas wyjeżdżania z parkingu

Złamanie przepisów drogowych

Z Pana opisu oraz szkicu przestawiającego zdarzenie drogowe wynika, że nie powinien zostać Pan ukarany za spowodowanie kolizji, a jedynie za złamanie przepisów drogowych. Ponadto mandat powinien otrzymać pojazd B (C już otrzymał).

W polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie kolizji, a jedynie spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolizja drogowa to wypadek, w którym nikt nie poniósł obrażeń ciała trwających ponad 7 dni. Stanowi o tym art. 86 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy odpowiedzialności za wykroczenie podlega osoba, która nie zachowała należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i swym zachowaniem spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (KOLIZJA). Wykroczenie ma miejsce, jeżeli żaden z uczestników nie odniósł obrażeń skutkujących naruszeniem czynności ciała bądź rozstrojem zdrowia powyżej siedmiu dni. Takie zdarzenie według policji miało miejsce w Pana przypadku i to rzekomo z Pana winy.

Działanie kierowcy

Z załączonego szkicu wynika, że próbował Pan włączyć się do ruchu, ale zamiast skręcić w prawo, wykonał Pan zakazany manewr skrętu w lewo, tym samym chciał Pan się włączyć do ruchu poprzez przekroczenie ciągłej podwójnej linii. Za to należy się mandat jak za naruszenie przepisów drogowych, a nie jak za kolizję.  

Nie naruszył Pan zasady zachowania szczególnej ostrożności. Szczególna ostrożność jest to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Art. 3 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność (…), unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Dokładając wszelkiej możliwej staranności, nie był Pan w stanie i nie mógł Pan przewidzieć, że pojazd C wykona manewr wyprzedzania na podwójnej ciągłej przed skrzyżowaniem.

Być może też policja Pana poinformowała, że nie powinien Pan stosować się do gestu kierowcy B, który zresztą powinien zostać ukarany mandatem za kierowanie ruchem. Kierowca B nie może swoimi gestami zmieniać zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu, bo „kierowca nie jest upoważniony do kierowania ruchem”. 

Sprawa sądowa dotycząca kolizji

Ważne są dla Pana okoliczności całej sprawy, które musi Pan bezwzględnie przedstawić w sądzie, a najlepszym rozwiązaniem byłoby już sporządzenie stosownego pisma, by policja dołączyła do akt do sądu, by sąd czasami nie wydał postanowienia bez Pana udziału, co niestety najczęściej ma miejsce, a jest krzywdzące dla strony, która nie czuje się sprawcą kolizji. Stanowisko w tej sprawie zajął również Rzecznik Praw Obywatelskich (BPK.511.60.2020). Oczywiście jesteśmy w stanie dla Pana takie pismo sporządzić, jeśli będzie Pan zainteresowany proszę o kontakt wówczas dokonamy wyceny.

W Pana sytuacji sąd nie powinien uznać Pana winnego spowodowania kolizji, ale zasadne będzie ukaranie za naruszenie przepisów drogowych, bo przekroczenie ciągłej linii niestety jest naruszeniem przepisów.  

Sąd bez procesu nie może Pana ukarać grzywną. Sąd mógłby tak uczynić tylko, jeśli okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości czego zdecydowanie nie można przypisać Pana sytuacji. W Pana sytuacji są wątpliwości, których sąd nie może zignorować. Nie ma więc uzasadnia dla łamania podstawowych zasad procedury karnej (art. 93 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). W świetle przedstawionych przez Pana informacji wina i okoliczności czynu zarzucanego Panu – CO DO SPOWODOWANIA  KOLIZJI – budzą wątpliwości. 

Jeśli sąd wyda postanowienie bez Pana udziału w posiedzeniu, naruszy przysługujące Panu prawo do rzetelnego procesu. Będzie to podstawa do złożenia środka odwoławczego, ale sugeruję złożenie takiego wniosku już teraz, by być może przekonać sąd do odstąpienia od orzeczenia kary grzywny.

Również karanie tylko Pana, a nie wszystkich uczestników kolizji (bo nie informuje Pan, czy ukarano kierującego pojazdem B), czyli nietraktowanie wszystkich kierowców w ten sam sposób, działa na Pana korzyść.

 

Zobacz też: eWindykacja24.pl

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »