Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kłamliwe wpisy i opinie w internecie na temat działalności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-06-05

Prowadzę kawiarnię. Mam świetne opinie, także te w internecie. Kilka dni temu w internecie pojawił się kłamliwy wpis o mojej działalności. Jakaś osoba twierdzi, że zatruła się naszymi ciastami. Zgłosiłam sprawę na policję, ale ta kazała mi zdobyć adres IP tej osoby. Zwróciłam się o to do Google jako administratora danych, ale zdobycie IP jest niewykonalne. Jak mogę odnaleźć osobę, która oczerniła mnie w internecie? Chcę, by poniosła konsekwencje.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kłamliwe wpisy i opinie w internecie na temat działalności

Z treści Pani pytania wynika, że prowadzi Pani kawiarnię. Dotychczas cieszyła się Pani bardzo dobrą opinią, jednakże jeden z ostatnich wpisów był niepokojący, bowiem klient zarzucił Pani, że przez ciasto przez Panią produkowane się zatruł. Chciałaby Pani wytoczyć mu sprawę karną z oskarżenia prywatnego z powodu oczernienia w internecie, ale policja „odesłała Panią z kwitkiem”. Zastanawia się Pani, co w chwili obecnej ma uczynić.

Zniesławienie – ścigane z oskarżenia prywatnego

Nie budzi najmniejszych wątpliwości, że zniesławienie czy znieważenie jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Powyższe wynika bezpośrednio z przepisów art. 212 i 216 K.k. Jedynie wówczas, kiedy interes społeczny tego wymaga, organy ścigania mogą przyjąć rolę oskarżyciela w tego rodzaju sprawach. Niemniej z tego, co Pani pisze, nie spodziewałbym się działania organów ścigania z urzędu, co z kolei powoduje, że jeżeli chce Pani dochodzić sprawiedliwości, musi to Pani uczynić sama.

Próba odnalezienia osoby a działanie policji

W mojej ocenie podstawę żądania ustalenia numeru IP autora wpisu może stanowić przepis art. 488 K.p.k., zgodnie z którym policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu. Na polecenie sądu policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi. Przepis art. 308 stosuje się odpowiednio. Zasadne jest zatem przytoczenie treści poglądów, które mają istotne dla Pani znaczenie. Często zdarza się, że pokrzywdzony nie zna sprawcy, i wówczas ustna lub pisemna skarga przyjmowana od pokrzywdzonego przez policję nie będzie zawierała imienia i nazwiska sprawcy. Według D. Kali skarga, o której mowa w art. 488 § 1, składana Policji powinna zawierać wszystkie elementy prywatnego aktu oskarżenia (D. Kala, Kodeksowe…, s. 53–54). Z poglądem tym trudno się zgodzić, ponieważ, jak trafnie podnosi się w doktrynie, trudno wymagać od pokrzywdzonego, zwłaszcza w dobie działania ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), aby ciążył na nim obowiązek ustalenia imienia oraz nazwiska sprawcy. Należy przyjąć, że obowiązek ten powinien spoczywać na organach ścigania, którym pokrzywdzony w trybie art. 488 § 1 złożył skargę dotyczącą przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Obywatel ma bowiem prawo korzystać z pomocy policji przy ustalaniu danych personalnych oraz miejsca zamieszkania sprawcy dokonanego wobec niego czynu (A.R. Światłowski, Recenzja…, s. 137; por. także K. Eichstaedt, Postępowania szczególne…, s. 111–112).

Mając na uwadze powyższe, nie może się Pani dać zwieść policji, ale ta, jak pokazuje moja praktyka, będzie próbowała udowodnić Pani, że nie ma Pani racji, albo że nie ma takiego przepisu, względnie jego interpretacja jest inna. Proszę zatem upierać się do skutku, włącznie z tym, jakby miała Pani napisać skargę do Komendanta Wojewódzkiego Policji, względnie, Komendanta Głównego Policji i MSWiA. Przepis jest jednoznaczny, policja ma pomóc pokrzywdzonemu w takim postępowania, co nie oznacza, że ma być oskarżycielem. Taka pomoc przejawia się bowiem w ustaleniu numeru IP i po odnalezieniu właściciela numeru IP policja umorzy postępowania, a Pani będzie miała otwartą drogę do postępowania prywatnoskargowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »