Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Autor: Iwona Lewandowska • Opublikowane: 2017-10-06

Kilka dni temu spowodowałem delikatną kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem 3 promile, bylem już karany za jazdę po alkoholu 12 lat temu, czy tamta sprawa się już przedawniła? Czy będę traktowany jako kierujący po raz drugi po alkoholu? Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polskie prawo przewiduje instytucje zatarcia skazania, która została określona w rozdziale XII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zatarcie skazania polega bowiem na usunięciu danego przestępstwa z rejestru skazanych i uważa się je za niebyłe (art. 106 Kodeksu karnego). Na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 maja 2012 r., sygn. III KK 88/12, który stwierdził, że „(…) przepis art. 106 k.k. dotyczy instytucji prawa karnego, której skutkiem jest fikcja niekaralności w odniesieniu do samego skazania (…)”.

W Pana sytuacji, gdzie popełnił Pan przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego, czyli prowadził Pan pojazd osobowy w stanie nietrzeźwości 12 lat temu, zatarcie skazania następuje z mocy prawa, w zależności od tego, co zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu (jaką Pan otrzymał karę). W tym miejscu należy przytoczyć art. 107 Kodeksu karnego, który określa okresy zatarcia skazania dla danej kary:

„Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego”.

Mając powyższe na uwadze, przestępstwo popełnione 12 lat temu, określone art. 178a Kodeksu karnego uległo zatarciu i sąd nie będzie go brał pod uwagę, wymierzając Panu karę za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu, która miała miejsce kilka dni temu.

Natomiast co do samego wymiaru kary za przestępstwo, najczęściej sąd orzeka karę grzywny, zgodnie z art. 87  ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1094), który stanowi w § 1: „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Posiedzenie wykonawcze w trybie art. 420 K.p.k

Zostałem skazany wyrokiem nakazowym przez sąd rejonowy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym (2000 zł grzywny, 5000 zł nawiązki, zakaz prowadzenia...

 

Jazda samochodem bez prawa jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu

Jazda samochodem bez prawa jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy do czasu rozprawy sądowej mogę jeździć samochodem bez prawa jazdy? Co mnie czeka, jeśli...

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Wczoraj z mężem wracaliśmy od rodziny, wcześniej wypił piwo (o czym nie wiedziałam). Zatrzymała nas policja. Alkomat na posterunku wykazał 0,50....

Konsekwencje ponownego zatrzymania pod wpływem alkoholu

Mam trudną sytuację jako kierowca. Niedawno zatrzymała mnie policja i ponownie miałem 0,25 w wydychanym powietrzu. Mam wyrok w zawieszeniu za...

 

Wypiłem alkohol po wypadku, co mi grozi?

Miałem kolizję z innym autem, którego kierowca nie ustąpił mi pierwszeństwa. Była to jego wina. Trafiłem do szpitala. Pobrano mi krew zaraz po wypadku...

 

Wezwanie na policję w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Wezwanie na policję w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Otrzymałem wezwanie na policję w celu złożenia zeznań w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Miałem kilka razy kontakt z chłopakiem,...

Zamówienie dopalaczy z zagranicy

Kilka miesięcy temu zamówiłem dopalacze z zagranicy. Sprzedawca polecił mi jako legalny w Polsce środek – 3-cmc. Podczas płatności pojawiły...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »