Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Iwona Lewandowska • Opublikowane: 2017-10-06

Kilka dni temu spowodowałem delikatną kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem 3 promile, bylem już karany za jazdę po alkoholu 12 lat temu, czy tamta sprawa się już przedawniła? Czy będę traktowany jako kierujący po raz drugi po alkoholu? Co mi grozi?

Iwona Lewandowska

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Polskie prawo przewiduje instytucje zatarcia skazania, która została określona w rozdziale XII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zatarcie skazania polega bowiem na usunięciu danego przestępstwa z rejestru skazanych i uważa się je za niebyłe (art. 106 Kodeksu karnego). Na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 maja 2012 r., sygn. III KK 88/12, który stwierdził, że „(…) przepis art. 106 k.k. dotyczy instytucji prawa karnego, której skutkiem jest fikcja niekaralności w odniesieniu do samego skazania (…)”.

W Pana sytuacji, gdzie popełnił Pan przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego, czyli prowadził Pan pojazd osobowy w stanie nietrzeźwości 12 lat temu, zatarcie skazania następuje z mocy prawa, w zależności od tego, co zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu (jaką Pan otrzymał karę). W tym miejscu należy przytoczyć art. 107 Kodeksu karnego, który określa okresy zatarcia skazania dla danej kary:

„Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego”.

Mając powyższe na uwadze, przestępstwo popełnione 12 lat temu, określone art. 178a Kodeksu karnego uległo zatarciu i sąd nie będzie go brał pod uwagę, wymierzając Panu karę za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu, która miała miejsce kilka dni temu.

Natomiast co do samego wymiaru kary za przestępstwo, najczęściej sąd orzeka karę grzywny, zgodnie z art. 87  ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1094), który stanowi w § 1: „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »