Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-22 • Aktualizacja: 2021-07-21

W 2013 r. mąż został zatrzymany przez policję i ta odebrała mu prawo jazdy na rok. Miał jeszcze wyrok w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny i świadczenie pieniężne na FPP. W 2015 r. została uregulowana kara grzywny, jednak przeoczyliśmy wpłatę tego świadczenia. Kiedy nastąpi zatarcie skazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Nieuiszczenie świadczenia na rzecz FPP

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że w 2013 r. Pani mąż został zatrzymany przez policję (domniemywam, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości). Za ten czyn został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, karę grzywny oraz świadczenie pieniężne na rzecz FPP. Grzywna została przez Pani męża uregulowana w 2015 r. Nie zostało zapłacone świadczenie na rzecz FPP, albowiem zapomnieliście Państwo o nim. Zastanawiacie się, kiedy dojdzie do zatarcia skazania.

Czy zatarcie skazania nastąpi mimo niewykonania środka zabezpieczającego?

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Odpowiedź na Pani pytania zawarta jest w treści art. 107 § 6 K.k., zgodnie z którym, jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Świadczenie pieniężne jest środkiem karnym, co powoduje, że dopóty nie dojdzie do spełnienia tego świadczenia lub przedawnienia jego wykonalności (co nastąpi po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku) to zatarcie skazania nie nastąpi. Jeżeli świadczenie zostanie spełnione, wówczas zatarcie nastąpi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »