Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-22

W 2013 r. mąż został zatrzymany przez policję i ta odebrała mu prawo jazdy na rok. Miał jeszcze wyrok w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny i świadczenie pieniężne na FPP. W 2015 r. została uregulowana kara grzywny, jednak przeoczyliśmy wpłatę tego świadczenia. Kiedy nastąpi zatarcie skazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że w 2013 r. Pani mąż został zatrzymany przez policję (domniemywam, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości). Za ten czyn został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, karę grzywny oraz świadczenie pieniężne na rzecz FPP. Grzywna została przez Pani męża uregulowana w 2015 r. Nie zostało zapłacone świadczenie na rzecz FPP, albowiem zapomnieliście Państwo o nim. Zastanawiacie się, kiedy dojdzie do zatarcia skazania.

Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Odpowiedź na Pani pytania zawarta jest w treści art. 107 § 6 K.k., zgodnie z którym, jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Świadczenie pieniężne jest środkiem karnym, co powoduje, że dopóty nie dojdzie do spełnienia tego świadczenia lub przedawnienia jego wykonalności (co nastąpi po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku) to zatarcie skazania nie nastąpi. Jeżeli świadczenie zostanie spełnione, wówczas zatarcie nastąpi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kara zagraniczna a polski rejestr

W 2008 roku zostałem ukarany w Wielkiej Brytanii za jazdę pod wpływem alkoholu (0,69 promila). Dostałem grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów przez...

 

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Jesienią 1996 r. w ciągu 2 tygodni zrealizowałem w banku 5 czeków bez pokrycia na łączną kwotę 1800 zł i wyjechałem za granicę. Rok...

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Czy jest możliwość usunięcia moich danych z kartoteki policyjnej? Byłem karany około 11 lat temu (wyrok w zawieszeniu, uległ zatarciu około 8...

Zatarte skazanie a ubieganie się o pracę

W 2014 roku zostałem skazany z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. za jazdę w stanie nietrzeźwości samochodem. Skazanie to uległo zatarciu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »