Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy kara grzywny ulega zatarciu?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Posiedzenie sądu odbyło się w 11.04.2022 r., zostałem skazany za naruszenie praw autorskich (art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dokonałam przelewu nakazanej grzywny na konto sądu 1 lipca 2022 r. Wymierzono mi karę grzywny w ilości pięćdziesięciu stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę dwudziestu złotych. Czy obecnie mogę ubiegać się o zatarcie kary i usunięcie z Krajowego Rejestru Karnego? Czy w moim wypadku jest możliwość skrócenia kary o połowę? To dla mnie ważne, bo jestem pracownikiem samorządowym i nie mogę złożyć dokumentów w żadnym konkursie na stanowisko w samorządzie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy kara grzywny ulega zatarciu?

Kara grzywny – kiedy wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Został Pan skazany w kwietniu 2022 r. za występek z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na karę grzywny. Karę wykonał Pan w lipcu 2022 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 wymienionej ustawy: „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Zatarcie skazania reguluje Kodeks karny (K.k.). Zgodnie z art. 107 § 4a K.k.: „W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania”. Wykonał Pan karę 1 lipca 2022 r., a zatem zatarcie skazania nastąpi z upływem 1 lipca 2023 r. Do tego czasu będzie Pan niestety figurować w Krajowym rejestrze karnym jako osoba karana.

Brak możliwości skrócenia skazania w przypadku kary grzywny

W aktualnym stanie prawnym nie istnieje możliwość złożenia wniosku o skrócenie okresu zatarcia skazania w przypadku skazania na grzywnę. Taką możliwość mają jedynie skazani na karę dożywocia lub 25 lat pozbawienia wolności, ale nie wcześniej niż po upływie 5 lat.

Podsumowując: musi upłynąć rok od dnia wykonania kary, by doszło do zatarcia skazania. Zatarcie skazania następuje automatycznie, czyli z mocy prawa i nie jest konieczne jakiekolwiek działanie z Pana strony, aby skutek zatarcia nastąpił. Przed tym terminem nie jest to możliwe, bowiem prawo nie przewiduje takiej instytucji, jako że rok to i tak krótki termin, biorąc pod uwagę zatracie przy innych karach. Zatarcie skazania zasadniczo następuje automatycznie (z mocy prawa) i nie jest konieczne jakiekolwiek działanie sprawcy, żeby taki skutek zaistniał. Po skróceniu w 2015 r. do jednego roku terminu zatarcia skazania w przypadku wymierzenia kary grzywny ustawodawca zrezygnował z możliwości zatarcia takiego skazania na wniosek i od 2015 grzywna ulega zatarciu automatycznie po upływie roku i niestety nie ma możliwości, by ten termin skrócić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl