Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy i jak mogę się ubiegać o zatarcie kary?

Autor: Marek Gola

Za kilka dni upłynie rok od zatrzymania mi prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Kiedy i jak mogę się ubiegać o zatarcie kary? Dodam, że miałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 1 rok, dodatkowo musiałem zapłacić grzywnę i świadczenie pieniężne. Opłaty opłaciłem w niedługim czasie od tego zdarzenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego.

Z treści Pana pytania wynika, że rok temu zostało Panu zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ww. czyn został Pan ukarany grzywną, jak również orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia na okres 1 roku i świadczenie pieniężne.

Nie wynika, by orzeczono względem Pana karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie dla Pana, albowiem okres zatarcia skazania jest uzależniony od tego, kiedy zapłacił Pan karę grzywny.

Zgodnie z art. 107 § 4a w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Innymi słowy zatarcie skazania winno nastąpić po upływie roku od zapłaty grzywny i świadczenia. Co istotne zatarcie skazania następuje z urzędu, a nie na wniosek.

Zobacz też: Zatarcie skazania w Niemczech

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl