Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za wprowadzenie ubezpieczyciela w błąd celem uzyskania odszkodowania

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-07-23

Towarzystwo ubezpieczeń podało mnie do prokuratury za wyłudzenie pieniędzy z odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w kolizji drogowej. Nikt nie został ranny. Chodziło tylko o odszkodowanie na naprawę samochodu. Taka sytuacja miała rzeczywiście miejsce, ale sprawca zbiegł. Wtedy przyszedł mi do głowy głupi pomysł, by podstawić nieprawdziwego sprawcę i tak zeznałem. Teraz jest sprawa na policji. Towarzystwo ubezpieczeń prawdopodobnie wykryło, że sprawca znajdował się w tym czasie w innym miejscu. Co mam w tej sytuacji zrobić? Chciałbym się przyznać do tej głupoty, ale boję się kary. Co mi może grozić? Nigdy wcześniej nie miałem żadnych zatargów z prawem. Co zrobić, aby załagodzić tę sprawę?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Ustawodawca przewidział sytuacje opisywaną przez Pana i wyraźnie wskazał, jaka kara grozi za wprowadzenie ubezpieczyciela w błąd celem uzyskania odszkodowania. I tak, zgodnie z art. 298 Kodeksu karnego (K.k.) – kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Bardzo istotne jest to, iż nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.

Jeżeli więc nie otrzymał Pan jeszcze wypłaty odszkodowania, wystarczy, by nie przyjął Pan wypłaty i uniknie Pan ukarania, pod warunkiem że nastąpi to przed przedstawieniem Panu zarzutów. Jeśli otrzymał Pan już odszkodowanie, to grozi Panu kara pozbawienia wolności oraz dodatkowo w oparciu o art. 33 § 2 K.k. grzywna. Artykuł 33 w paragrafie 2 mówi bowiem, iż sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

Jeżeli dodatkowo podjął Pan czynności zmierzające do zwiększenia wartości wypłaconego odszkodowania, to może Pan jeszcze otrzymać zarzut „typowego” odszkodowania w oparciu o art. 286 K.k. I w takiej sytuacji zagrożenie karą wzrasta od 6 miesięcy do lat 8. Z czynem oszustwa mamy do czynienia, gdy sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W Pańskiej sytuacji proponowałabym przyznanie się do winy, wyjaśnienie, jak do tego doszło, i wystąpienie z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z art. 66 § 1 K.k. – sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić wobec sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne. Oceniając postawę sprawcy, sąd bierze pod uwagę okoliczności, w jakich wszedł on w kolizję z prawem, w głównej mierze to, czy przestępstwo jest w jego życiu zdarzeniem epizodycznym, czy też wyrazem jego stosunku do dóbr chronionych prawem, tzn. dobra (dóbr), które swoim przestępstwem zaatakował. Nie bez znaczenia jest także jego zachowanie się po popełnieniu przestępstwa, ewentualne naprawienie wyrządzonej szkody oraz gotowość do pojednania się z pokrzywdzonym.

Ocena warunków osobistych sprawcy wymaga poddania analizie jego cech charakteru, wrażliwości, cech osobowościowych, zwłaszcza tych, które zdecydowały o wejściu na drogę przestępstwa. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest wyrokiem skazującym, co za tym idzie, nie będzie Pan oficjalnie osobą karaną i zawsze uzyska Pan zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, co umożliwi Panu m.in. uzyskanie wizy wjazdowej do USA.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę (art. 67 K.k.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co grozi za podrobienie podpisu?

Pracując jako przedstawiciel handlowy, podrobiłam podpis pewnej osoby. Dostałam wezwanie na policję. Uświadomiłam sobie, jak głupio postąpiłam...

Wezwanie na policję jako podejrzany za podrobienie podpisu

Brat posądza mnie o to, że na jego wniosku o pozwolenie na budowę garażu podpisałem się za niego. Właśnie otrzymałem wezwanie na policję jako...

Co za to grozi fałszerstwo polisy ubezpieczeniowej?

Sporządziłem polisę ubezpieczeniową na koleżankę, która o niczym nie wiedziała. Po jakimś czasie otrzymała wezwanie do zapłaty za zaległe składki....

Fałszywe oskarżenie o jazdę po alkoholu

Pewna osoba zawiadomiła policję, że mój kolega, spożywając alkohol, siedzi za kierownicą pojazdu mechanicznego. Po przyjeździe patrolu policji osoba...

Oskarżenie o kradzież w sklepie na podstawie monitoringu

Zostałam oskarżona o kradzież w dyskoncie, mimo że nikt mnie nie zatrzymał, nikt nie wylegitymował, ani nie wezwano policji. Dowodem na moją winę...

Oskarżenie ochroniarza o zniewagę

Jestem pracownikiem ochrony, mam stosowne  kwalifikacje. N iestety podczas wykonywania obowiązków służbowych zdarzył się nieprzyjemny incydent...

Podopieczna DPS oskarża opiekunki o znęcanie, jak się bronić?

Pracuję w DPS jako opiekunka. Jedna z naszych podopiecznych oskarża mnie i koleżankę o znęcenie się. Zgłosiła nas nawet na policji....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »