Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara łączna za dwa wyroki za podobne przestępstwa

Autor: Marek Gola

Sprawa dotyczy kary łącznej za dwa wyroki za podobne przestępstwa. Jeżeli jest wyrok prawomocny za udział w grupie (okres 2011–2015) i handel narkotykami (3 lata) oraz wyrok prawomocny za udział w tej samej grupie równolegle (okres 2010–2015) za podobne przestępstwa (5 lat zawieszone) i korzysta się z dobrodziejstwa art. 60, to czy w myśl art. 89a Kodeksu karnego podlegają te kary złączeniu? Czy ten wyrok bezwzględnego wiezienia może wejść w ten wyrok zawieszony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara łączna za dwa wyroki za podobne przestępstwa

Kara łączna pozbawienia wolności

Zgodnie z art. 89a Kodeksu karnego jeżeli chociażby jedną z kar podlegających łączeniu jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona na podstawie art. 60 § 5, a kara ta nie podlega łączeniu z surowszą karą pozbawienia wolności, sąd może wymierzyć karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze równym karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczonej na podstawie art. 60 § 5, o ile jednocześnie stosuje warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej. W swym opisie wskazuje Pan, że jeden z wyroków wydano z powołaniem się na art. 60, jednakże bez wskazania który, co ma istotne znaczenie dla sprawy, bowiem ustawodawca wprost wskazuje na art. 60 § 5.

Przepis art. 89a § 1 modyfikuje przesłankę dotyczącą wysokości orzeczonej kary łącznej w tym sensie, że przewiduje, iż w takim wypadku sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej nieprzekraczającej wymiaru kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie art. 60 § 5.

Co istotne, możliwość wymierzenia w wyroku łącznym, na podstawie art. 89 § 1a, kary łącznej pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym, dotyczyć może wyłącznie skazań na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania orzeczone za przestępstwa popełnione po 7.06.2010 r. Co prawda nie wskazuje Pan, kiedy były wydane wyroki, ale patrząc na zarzucane czyny i lata, których dotyczyły, można uznać, że wyroki były wydane po tej dacie. 

Dwie kary dla jednego sprawcy

Stosując art. 4 § 1 w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego i ustalając, która ustawa jest względniejsza dla sprawcy, sąd powinien porównać stan normatywny z dnia orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz stan normatywny z czasu popełnienia każdego z przestępstw. Uwzględniając zmianę wprowadzoną do Kodeksu karnego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) polegającą na dodaniu art. 89a § 1 Kodeksu karnego, przyjąć należy, że jeżeli choć jedno z przestępstw należących do zbiegu realnego, za które orzeczono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania i bez warunkowego zawieszenia wykonania, zostało popełnione przed wejściem w życie tej ustawy, należy stosować Kodeks karny w brzmieniu obowiązującym przed 8 czerwca 2010 r., jeżeli okaże się dla sprawcy względniejszy.

W mojej ocenie przesłanki. o których mowa w art. 89a. zostały spełnione. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl