Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jakie kary dla nietrzeźwego kierowcy?

Autor: Katarzyna Bereda

Jechałem samochodem, złapała mnie policja, miałem niecałe 2 promile alkoholu we krwi. To było tydzień temu i do tej pory nie otrzymałem żadnego wezwania ani pisma. Co mi grozi i czy można coś zrobić, abym stracił prawo jazdy tylko na rok? Dodam, że jazda po alkoholu zdarzyła mi się pierwszy raz, a do tego nigdy nie byłem kary. Czy mam szansę na niski wymiar kary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie kary dla nietrzeźwego kierowcy?

Wymiar kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. W sytuacji gdy pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem (zob. K. Buchała, Glosa, s. 832-833; wyrok SN z 05.02.1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA 1988, Nr 1, poz. 12). Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich (Marek, Kodeks karny, 2010, s. 423). W zakres prowadzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem SN, wchodzi również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym (zob. wyrok SN z 18.03.2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 56).

Odnosząc przepisy i orzecznictwo do Pańskiej sprawy, w przypadku popełnienia powyższego przestępstwa może Pan się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej z warunkowym zawieszeniu jej wykonywania, skoro nie był Pan wcześniej karany. Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku. Jednak z uwagi na powyższe kary, proponuję, aby ubiegał się Pan o orzeczenie kary grzywny, o ile oczywiście posiada Pan środki na jej uregulowanie.

Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ponadto, zgodnie z art. 43a § 2 K.k.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”.

Z uwagi na powyższe, oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności), sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł.

Zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata

Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 K.k.: „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

To oznacza, że najprawdopodobniej zostanie wobec Pana orzeczona jedna z kar przewidzianych w art. 178 K.k., a także środki karne, które wyżej wymieniłam, czyli świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu i zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.

Proponuję skontaktować się telefonicznie z prokuraturą rejonową w Pana miejscowości i dowiedzieć się, na jakim etapie jest postępowanie, i ewentualnie porozmawiać z prokuratorem o wnioskowanej karze. Jeżeli dobrowolnie podda się Pan karze, jej wymiar może być niższy, przy czym powyższe środki karne – zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne – są orzekane przy takim typie przestępstwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl