Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za posiadanie i udzielenie suszu konopi innej osobie

Autor: Marek Gola

Zostałem skazany za posiadanie kilku gramów narkotyków. Dodatkowo wyszło, że uprawiałem jeden krzak konopi oraz udzieliłem jednej osobie suszu z konopi. Sąd wymierzył mi karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat (dobrowolne poddanie się karze). Policjant, który prowadzi moją sprawę, zredukował mi te 3 zarzuty do 2, czyli zostało mi tylko udzielanie i posiadanie. Czy kara, jaka została mi wyznaczona, nie jest zbyt wysoka? Czy warto się od niej odwołać? Nie byłem nigdy wcześniej karany.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za posiadanie i udzielenie suszu konopi innej osobie

Uprawa konopi i udzielanie środka odurzającego osobie trzeciej

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwanej dalej „ustawą”).

W pierwsze kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż na ten moment nie doszło do skazania, a jedynie do ustalenia wymiaru kary i jej rodzaju stosownie do treści art. 335 § 1 K.p.k. Innymi słowy w chwili obecnej jak mniemam został do sądu skierowany przeciwko Panu akt oskarżenia za dwa, jak Pan pisze, czyny (udzielanie i posiadanie), a nie za trzy. Mniemam, że umorzono postępowanie w przedmiocie posiadania kilku gramów suszu, a pozostawiono czyn uprawy jednego krzaka konopi.

Pierwszy czyn, tj. uprawa konopi wypełnia znamiona czynu z art. 63 ust 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Udzielanie środka odurzającego osobie trzeciej stanowi natomiast czyn z art. 58 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim – kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Każdy czyn podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne, mowa tu o bezwzględnej karze pozbawienia wolności. W mojej ocenie kara 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat nie jest karą zbyt surową, albowiem proszę pamiętać, że zarzucono Panu popełnienie dwóch czynów zabronionych.

Zobacz też: 10 g marihuany

Kara za posiadanie i udostępnianie środków odurzających

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. W Pana przypadku nie tyle uprawa krzaka konopi potęguje karę, lecz udzielenie środka osobie trzeciej.

W mojej ocenie co najwyżej może Pan wnosić o zmniejszenie okresu próby do 2 lat, a to ze względu na Pańską dotychczasową niekaralność. Jeżeli może Pan przedłożyć jakiekolwiek opinie o swoim zaangażowaniu społecznym, proszę takie zaświadczenia zdobyć, wówczas jest szansa na skrócenie okresu próby. Nie widzę możliwości zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl