Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za uprawę konopi i udzielenie suszu innej osobie

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-04

Zostałem skazany za posiadanie kilu gramów narkotyków. Dodatkowo wyszło, że uprawiałem jeden krzak konopi oraz udzieliłem jednej osobie suszu z konopi. Sąd wymierzył mi karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat (dobrowolne poddanie się karze). Policjant, który prowadzi moją sprawę, zredukował mi te 3 zarzuty do 2, czyli zostało mi tylko udzielanie i posiadanie. Czy kara, jaka została mi wyznaczona, nie jest zbyt wysoka? Czy warto się od niej odwołać? Nie byłem nigdy wcześniej karany.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwanej dalej „ustawą”).

W pierwsze kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż na ten moment nie doszło do skazania, a jedynie do ustalenia wymiaru kary i jej rodzaju stosownie do treści art. 335 § 1 K.p.k. Innymi słowy w chwili obecnej jak mniemam został do sądu skierowany przeciwko Panu akt oskarżenia za dwa, jak Pan pisze, czyny (udzielanie i posiadanie), a nie za trzy. Mniemam, że umorzono postępowanie w przedmiocie posiadania kilku gramów suszu, a pozostawiono czyn uprawy jednego krzaka konopi.

Pierwszy czyn, tj. uprawa konopi wypełnia znamiona czynu z art. 63 ust 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Udzielanie środka odurzającego osobie trzeciej stanowi natomiast czyn z art. 58 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim – kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Każdy czyn podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne, mowa tu o bezwzględnej karze pozbawienia wolności. W mojej ocenie kara 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat nie jest karą zbyt surową, albowiem proszę pamiętać, że zarzucono Panu popełnienie dwóch czynów zabronionych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku. W Pana przypadku nie tyle uprawa krzaka konopi potęguje karę, lecz udzielenie środka osobie trzeciej.

W mojej ocenie co najwyżej może Pan wnosić o zmniejszenie okresu próby do 2 lat, a to ze względu na Pańską dotychczasową niekaralność. Jeżeli może Pan przedłożyć jakiekolwiek opinie o swoim zaangażowaniu społecznym, proszę takie zaświadczenia zdobyć, wówczas jest szansa na skrócenie okresu próby. Nie widzę możliwości zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »