Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak ustalić treść ostatniego wyroku i czy wydano list gończy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-15

Mieszkamy za granicą. Mój chłopak został w Polsce skazany na karę pozbawienia wolości z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz karę grzywny. Po tym wyroku ponownie został skazany, nie zna jednak wymiaru i rodzaju kary, aczkolwiek się domyśla. Pierwsze dwa wyroki były z art. 278 § 1 K.k. i art. 288 § 1 K.k. Ostatni czyn obejmuje pobranie środków z bankomatu z wykorzystaniem karty bankomatowej, którą znalazł na chodniku. Właśnie stracił ważność jego paszport i konieczne będzie wnioskowanie o wydanie nowego. Chcielibyśmy wiedzieć, co w tej sytuacji zrobić? Jak bez ryzyka zatrzymania ustalić, czy wydano za nim list gończy i jaka jest treść ostatniego wyroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.), Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

W pierwszej kolejności Pani partner może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK) z zapytaniem, czy jest karany lub ścigany. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Chyba że zechce powziąć informacje internetowo, wówczas opłata wynosi 20 zł. Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

Wracając do KRK, osobiście jestem przeciwnikiem uzyskiwania informacji internetowo, w szczególności w sytuacji, kiedy nie jest się pewnym swojej karty karnej. Uzyskanie informacji internetowo wiąże się z koniecznością zalogowania, podania swoich danych, następnie opłacenia z rachunku bankowego. W mojej ocenie system ten ma służyć także ustalaniu miejsc pobytu osób, które mają coś na sumieniu. Jeżeli Pani partner nie ma możliwości zdobycia takich informacji przez osobę najbliższą, może zlecić uzyskanie takiej informacji radcy prawnemu lub adwokatowi.

W rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) poszukiwanych listem gończym;

Nadto dysponując informacją o skazaniu z KRK, pełnomocnik będzie mógł sprawdzić, czy w aktach sprawy nie ma orzeczenia o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Poza tym należy wskazać, że w przypadku osób, wobec których wydano list gończy, bardzo często są podejmowane czynności (rozpytywanie najbliższych, wizyty w dawnym miejscu zamieszkania).

Nie znając treści ewentualnego wyroku, nie sposób wskazać na dalsze kroki. Pierwszy krok jest zatem najważniejszy.

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pani – w sposób zupełny określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych, to jednak nie spotkałem się z sytuacją, kiedy konsul miałby uprawnienie do zatrzymania obywatela polskiego, w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

Praktyka jest następująca. Konsul, dowiadując się, że dana osoba jest poszukiwana, zwraca się do lokalnej policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego. Innymi słowy, nie tyle sam konsul może zatrzymać Pani partnera, albowiem takich kompetencji nie ma, co powiadomi policję, by następnie zatrzymała i wszczęła postępowanie ekstradycyjne. Pierwszy krok winien być jednak skierowany do KRK.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »