Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak ustalić treść ostatniego wyroku i czy wydano list gończy?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-15

Mieszkamy za granicą. Mój chłopak został w Polsce skazany na karę pozbawienia wolości z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz karę grzywny. Po tym wyroku ponownie został skazany, nie zna jednak wymiaru i rodzaju kary, aczkolwiek się domyśla. Pierwsze dwa wyroki były z art. 278 § 1 K.k. i art. 288 § 1 K.k. Ostatni czyn obejmuje pobranie środków z bankomatu z wykorzystaniem karty bankomatowej, którą znalazł na chodniku. Właśnie stracił ważność jego paszport i konieczne będzie wnioskowanie o wydanie nowego. Chcielibyśmy wiedzieć, co w tej sytuacji zrobić? Jak bez ryzyka zatrzymania ustalić, czy wydano za nim list gończy i jaka jest treść ostatniego wyroku?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.), Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

W pierwszej kolejności Pani partner może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK) z zapytaniem, czy jest karany lub ścigany. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Chyba że zechce powziąć informacje internetowo, wówczas opłata wynosi 20 zł. Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

Wracając do KRK, osobiście jestem przeciwnikiem uzyskiwania informacji internetowo, w szczególności w sytuacji, kiedy nie jest się pewnym swojej karty karnej. Uzyskanie informacji internetowo wiąże się z koniecznością zalogowania, podania swoich danych, następnie opłacenia z rachunku bankowego. W mojej ocenie system ten ma służyć także ustalaniu miejsc pobytu osób, które mają coś na sumieniu. Jeżeli Pani partner nie ma możliwości zdobycia takich informacji przez osobę najbliższą, może zlecić uzyskanie takiej informacji radcy prawnemu lub adwokatowi.

W rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) poszukiwanych listem gończym;

Nadto dysponując informacją o skazaniu z KRK, pełnomocnik będzie mógł sprawdzić, czy w aktach sprawy nie ma orzeczenia o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Poza tym należy wskazać, że w przypadku osób, wobec których wydano list gończy, bardzo często są podejmowane czynności (rozpytywanie najbliższych, wizyty w dawnym miejscu zamieszkania).

Nie znając treści ewentualnego wyroku, nie sposób wskazać na dalsze kroki. Pierwszy krok jest zatem najważniejszy.

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pani – w sposób zupełny określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych, to jednak nie spotkałem się z sytuacją, kiedy konsul miałby uprawnienie do zatrzymania obywatela polskiego, w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

Praktyka jest następująca. Konsul, dowiadując się, że dana osoba jest poszukiwana, zwraca się do lokalnej policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego. Innymi słowy, nie tyle sam konsul może zatrzymać Pani partnera, albowiem takich kompetencji nie ma, co powiadomi policję, by następnie zatrzymała i wszczęła postępowanie ekstradycyjne. Pierwszy krok winien być jednak skierowany do KRK.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »