Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie zmienić statusu z osoby podejrzanej na oskarżoną?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-16

Dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Najpierw zeznawałem jako świadek w sprawie śmierci mojej dziewczyny. Popełniła samobójstwo po naszym rozstaniu. Wcześniej nieraz razem braliśmy narkotyki. Obawiam się, że jestem podejrzany o dawanie jej ich. Jak nie zmienić statusu z osoby podejrzanej na oskarżoną w tej sytuacji? Jak zeznawać?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana zagadnienia stanowi art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zostało w nim określone przestępstwo polegające na:

  • udzielaniu innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej;
  • ułatwianiu innej osobie ich użycia;
  • umożliwianiu innej osobie ich użycia;
  • nakłanianiu innej osoby do użycia takiego środka lub substancji.

Dla bytu występku wystarczy, że sprawca postąpi chociażby w jeden z czterech wymienionych sposobów zachowania się.

Użyty w komentowanym przepisie termin „udzielać” należy rozumieć jako: dać, dostarczyć, częstować, dawać, wręczać, udostępnić, użyczyć. Oczywiście na gruncie art. 58 ustawy sprawca nie udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osoba, której udziela się wymienionych środków lub substancji, nie może być abstrakcyjna, tzn. odbiorca musi zostać skonkretyzowany.

Dla bytu przestępstwa z art. 58 ustawy nie ma znaczenia przyczyna, dla której następuje udzielenie środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Znamię „ułatwia” oznacza uczynienie czegoś prostszym, łatwiejszym, umożliwienie osiągnięcia czegoś, uproszczenie, udogodnienie. W kontekście art. 58 ustawy następuje to w momencie ukończenia czynności mających na celu łatwiejsze użycie środków odurzających lub substancji psychotropowych (np. poinstruowanie innej osoby, w jaki sposób należy ich używać, udostępnienie pomieszczenia). Ułatwienie to przede wszystkim dokonanie udogodnienia dla konsumenta używającego wymienionych środków lub substancji, podniesienie komfortu ich konsumpcji. Należy pamiętać, że ułatwienie nie jest warunkiem niezbędnym do użycia tych środków lub substancji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pojęcie „umożliwia” dotyczące użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych należy rozumieć jako stworzenie innej osobie warunków pozwalających na ich konsumpcję, np. przez przekazanie igły i strzykawki, pożyczenie pieniędzy na zakup, usunięcie przeszkód uniemożliwiających użycie.

Mówiąc o „nakłanianiu” do użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych, mamy na myśli takie działania, których celem jest wywołanie u adresata tego nakłaniania woli ich użycia. Środkiem służącym do osiągnięcia tego celu może być namowa, prośba, polecenie, gest, a także groźba.

Skazując za przestępstwo z art. 58 ustawy, sąd może orzec – obok kary zasadniczej – środek karny w postaci przepadku przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, nawet wtedy, jeżeli nie były one własnością sprawcy (art. 70 ust. 1 ustawy). Może również orzec jeszcze inny środek karny, a mianowicie nawiązkę w wysokości do 50 000 zł, przeznaczoną na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii (art. 70 ust. 4 ustawy).

Niestety opisana przez Pana sytuacja wypełnia znamiona przestępstwa z art. 58 ustawy. Bez wątpienia uniknięcie odpowiedzialności wiązałoby się z wykluczeniem działań opisanych w tym czynie. Zmarła musiałby więc sama nabyć środki, sama ich używać. Wspólne używanie może być potraktowane jako nakłanianie lub umożliwienie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »