Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie zmienić statusu z osoby podejrzanej na oskarżoną?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-16

Dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Najpierw zeznawałem jako świadek w sprawie śmierci mojej dziewczyny. Popełniła samobójstwo po naszym rozstaniu. Wcześniej nieraz razem braliśmy narkotyki. Obawiam się, że jestem podejrzany o dawanie jej ich. Jak nie zmienić statusu z osoby podejrzanej na oskarżoną w tej sytuacji? Jak zeznawać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana zagadnienia stanowi art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zostało w nim określone przestępstwo polegające na:

  • udzielaniu innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej;
  • ułatwianiu innej osobie ich użycia;
  • umożliwianiu innej osobie ich użycia;
  • nakłanianiu innej osoby do użycia takiego środka lub substancji.

Dla bytu występku wystarczy, że sprawca postąpi chociażby w jeden z czterech wymienionych sposobów zachowania się.

Użyty w komentowanym przepisie termin „udzielać” należy rozumieć jako: dać, dostarczyć, częstować, dawać, wręczać, udostępnić, użyczyć. Oczywiście na gruncie art. 58 ustawy sprawca nie udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osoba, której udziela się wymienionych środków lub substancji, nie może być abstrakcyjna, tzn. odbiorca musi zostać skonkretyzowany.

Dla bytu przestępstwa z art. 58 ustawy nie ma znaczenia przyczyna, dla której następuje udzielenie środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Znamię „ułatwia” oznacza uczynienie czegoś prostszym, łatwiejszym, umożliwienie osiągnięcia czegoś, uproszczenie, udogodnienie. W kontekście art. 58 ustawy następuje to w momencie ukończenia czynności mających na celu łatwiejsze użycie środków odurzających lub substancji psychotropowych (np. poinstruowanie innej osoby, w jaki sposób należy ich używać, udostępnienie pomieszczenia). Ułatwienie to przede wszystkim dokonanie udogodnienia dla konsumenta używającego wymienionych środków lub substancji, podniesienie komfortu ich konsumpcji. Należy pamiętać, że ułatwienie nie jest warunkiem niezbędnym do użycia tych środków lub substancji.

Pojęcie „umożliwia” dotyczące użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych należy rozumieć jako stworzenie innej osobie warunków pozwalających na ich konsumpcję, np. przez przekazanie igły i strzykawki, pożyczenie pieniędzy na zakup, usunięcie przeszkód uniemożliwiających użycie.

Mówiąc o „nakłanianiu” do użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych, mamy na myśli takie działania, których celem jest wywołanie u adresata tego nakłaniania woli ich użycia. Środkiem służącym do osiągnięcia tego celu może być namowa, prośba, polecenie, gest, a także groźba.

Skazując za przestępstwo z art. 58 ustawy, sąd może orzec – obok kary zasadniczej – środek karny w postaci przepadku przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, nawet wtedy, jeżeli nie były one własnością sprawcy (art. 70 ust. 1 ustawy). Może również orzec jeszcze inny środek karny, a mianowicie nawiązkę w wysokości do 50 000 zł, przeznaczoną na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii (art. 70 ust. 4 ustawy).

Niestety opisana przez Pana sytuacja wypełnia znamiona przestępstwa z art. 58 ustawy. Bez wątpienia uniknięcie odpowiedzialności wiązałoby się z wykluczeniem działań opisanych w tym czynie. Zmarła musiałby więc sama nabyć środki, sama ich używać. Wspólne używanie może być potraktowane jako nakłanianie lub umożliwienie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podbramkowa sytuacja prawna po kontroli trzeźwości

Dwa dni temu zatrzymano mnie do kontroli trzeźwości. Według alkomatu miałam 0,12 mg/l alkoholu. Nie wiem, jak to możliwe, nie piłam tego dnia. Obawiam się...

Czy zostanie zabrane mi prawo jazdy za spożywanie alkoholu dnia poprzedniego?

Piłem alkohol poprzedniego dnia i na wskazaniu dnia następnego wyszło najpierw 0,13 mg, potem 0,11 mg. Co mogę w tej sytuacji zrobić, żeby uniknąć...

Kara za uprawę konopi i udzielenie suszu innej osobie

Zostałem skazany za posiadanie kilu gramów narkotyków. Dodatkowo wyszło, że uprawiałem jeden krzak konopi oraz udzieliłem jednej osobie suszu z konopi....

Kolizja dwóch rowerów na ścieżce rowerowej

Syn, będąc po spożyciu alkoholu, był uczestnikiem kolizji z innym rowerem na ścieżce rowerowej, na przesłuchaniu w komendzie policji zasugerowano...

Wyłączenie kategorii A i C spod zakazu

W dniu listopadzie 2015 r., jadąc samochodem osobowym, zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli policji. Alkomat wykazał 0,32 mg, postawiono mi zarzut...

Kontrola drogowa i alkohol w wydychanym powietrzu

Zatrzymała mnie policja i  miałem 0,26 mg, za 15 minut 0,22 mg i za kolejne 15 minut 0,21 mg. Chcą mi zabrać prawo jazdy na 3 lata. Mam 3 kategorie...

Surowa kara za jazdę pod wpływem alkoholu

Córka została zatrzymana przez policję do rutynowej kontroli; po badaniu alkomatem okazało się, że miała 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,...

Drugie wykroczenie po alkoholu

Byłem ukarany za wykroczenie jazdę po spożyciu alkoholu w 2014 r. – ukarano mnie karą grzywny 2000 zł obecnie znów zostałem zatrzymany za to samo....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »