Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dochodzić zwrotu wypożyczonej kserokopiarki?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-28

Moja firma zajmuje się wypożyczaniem kserokopiarek (część mamy w leasingu). Pół roku temu wydzierżawiliśmy urządzenie klientowi „X”, który na początku płacił, później przestał. Wielokrotnie obiecywał zwrot urządzenia oraz spłatę długów. Niestety Pan X nie wywiązał się ze swoich obietnic i już nie odbiera telefonów. Sprawę mogę zgłosić na policję, ale potraktują to jako wyłudzenie, a prokurator umorzy dochodzenie i pozostanie mi droga cywilna (długa, kosztowna itd.). Jak mogę poprowadzić całą sprawę, aby Pan X został ukarany, zwrócił mi należne wynagrodzenie wynikające z podpisanej umowy oraz oddał urządzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że ma Pan rację – niemal na pewno prokuratura nie będzie zajmować się dochodzeniem Pana roszczeń. Jak wynika z mojej praktyki, a dość często zdarza mi się pisać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 286 Kodeksu karnego, czyli tzw. przestępstwa oszustwa, organy ścigania umarzają postępowanie i piszę pokrzywdzonemu, że powinien dochodzić swoich roszczeń na drodze procesu sądowego.

W mojej ocenie, jest to jedyny w zasadzie realny sposób na odzyskanie swoich należności i urządzenia.

Tylko komornik bowiem jako jedyny organ uprawniony od egzekwowania przymusowego należności może wymusić na Pana dłużniku spełnienie określonych obowiązków. Aby jednak komornik mógł działać, konieczne jest, żeby uzyskał Pan wcześniej wyrok sądu. Dlatego proponowałabym nie zwlekać ze skierowaniem pozwu przeciwko Pana kontrahentowi.

Powództwo w tym przypadku może iść dwukierunkowo. Pierwsza kwestia to żądanie zapłaty należności z tytułu dzierżawy, a jeśli Pan umowę wypowiedział, to zamiast czynszu dzierżawnego może Pan żądać wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystanie z rzeczy. Trzeba te wszystkie należności zsumować i dochodzić ich zapłaty w jednym pozwie dla uproszczenia dochodzenia roszczeń.

Druga kwestia to żądanie zwrotu kserokopiarki jako przedmiotu dzierżawy. Mówi o tym art. 705 Kodeksu cywilnego stanowiący, że po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

W nauce prawa podkreśla się, że jeśli wydzierżawiający jest właścicielem rzeczy, przysługują mu według wyboru, roszczenie o zwrot przedmiotu dzierżawy (art. 705) oraz roszczenie windykacyjne, oparte na art. 222 § 1. Ponieważ Pan – z tego co zrozumiałam – nie jest właścicielem, a leasingobiorcą, oznacza to, że może Pan dochodzić zwrotu kserokopiarki na podstawie właśnie art. 705.

Oczywiście proszę pamiętać, że aby żądać zwrotu przedmiotu dzierżawy, umowa musi zostać wypowiedziana. Nie ma takiego obowiązku w przypadku żądania zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyłudzenie danych osobowych

Wyłudzenie danych osobowych

Ktoś z zagranicy, odpowiadając na ofertę pracy, wyłudził moje dane, tzn. imię i nazwisko oraz adres zameldowania. Kiedy poproszono mnie o skan...

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Poszukiwanie przez policję w miejscu zamieszkania

Mieszkam za granicą, dziś zadzwoniła do mnie mama z wiadomością, że policja była po mnie – niby chcieli mnie wziąć jako świadka. Mamie nic nie...

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Chciałabym złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Termin połowy kary przypada dokładnie za 52...

 

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Policja oczekuje, abym to ja, jako dyrektor szkoły, zabezpieczyła materiał z monitoringu, nagrała na własnym nośniku i wysłała do nich. Materiał...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »