Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dalej zachować się w sprawie o mandat?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-12-26

Kilka miesięcy temu zostałam zatrzymana za kierowanie bez zapiętych pasów i podczas rozmowy przez telefon. Odmówiłam przyjęcia mandatu, bo miałam już sporo punktów na koncie. Zostałam skazana wyrokiem nakazowym i złożyłam odwołanie. Obecnie mam wezwanie na rozprawę w charakterze obwinionej. Jak dalej zachować się w sprawie o mandat? Czy mogę starać się o adwokata z urzędu? Jak dowiedzieć się, jakie są dowody na moje wykroczenie?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka
Szybkość i rzetelność opinii, możliwość precyzowania problemu.
Marek, nauczyciel
Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena

W postępowaniu o wykroczenia, czyli w takim stanie, jak dotyczy Pani sytuacji prawnej, możliwe jest ubieganie się przez obwinionego o przyznanie mu pełnomocnika z urzędu. W chwili obecnej pełnomocnikiem takim może być zarówno adwokat, jak i radca prawny. Prawo do uzyskania pomocy obrońcy z urzędu w odróżnieniu od postępowania karnego zostało jednak mocno ograniczone.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowi w art. 22: „gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się na jego wniosek obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Przepis art. 78 para 2 kodeksu postępowania karnego stosuje się”, Takie brzmienie przepisu oznacza, iż wyznaczenie w trybie art. 22 obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawie o wykroczenia uzależnione jest od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: niezamożności wnioskującego i interesu wymiaru sprawiedliwości. Przepis ten wymaga także, by obwiniony w sposób należyty wykazał pierwszą z przesłanek, przy czym – w odróżnieniu od art. 78 § 1 Kodeksu postępowania karnego – uszczerbek w utrzymaniu siebie i rodziny musi być poważny, a więc taki, który w istotny sposób utrudniłby mu niezbędne utrzymanie (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt III KZ 77/11).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Konieczne jest także wykazanie, że pomoc osobie niezamożnej leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to nie tylko charakteru sprawy, jej wyjątkowej zawiłości, ale też obwinionego, gdy jest np. niewładanie przezeń językiem polskim, kłopoty w porozumieniu się z obwinionym z uwagi na jego wiek, trudności w wysławianiu się itp. Czy też wtedy, gdy obwiniony jest osobą nieporadną lub upośledzoną, ale nie w takim stopniu, by miał prawo do obrońcy na podstawie art. 21 § 1.

Tak więc uzyskanie obrońcy z urzędu w postępowaniu wykroczeniowym jest rzadkością, bowiem gabaryt tych spraw jest zdecydowanie lżejszy niż postępowań o przestępstwa. A koszty wynagrodzenia obrońcy, które musi uiścić Skarb Państwa ,są częstokroć kilkanaście razy większe niż waga i znaczenia samego czynu.

Mimo to może Pani złożyć wniosek, być może (nie znam Pani sytuacji życiowej, rodzinnej i osobistej) uzyska Pani obrońcę z urzędu. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Na zarządzenie prezesa o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania. (art. 23 Kodeksu). Wniosek taki nie podlega opłacie i nie musi być składany na żadnym urzędowym formularzu.

Co do wskazania dowodów, nie sąd nie ma obowiązku informować Pani o zebranych dowodach, jednak ma Pani prawo udać się do sądu i zapoznać się na miejscu z aktami sprawy. Prawo takie daje Pani art. 67 § 2. Dzięki przejrzeniu akt będzie Pani znała cały materiał dowodowy sprawy. Również w wezwaniu na rozprawę otrzymała Pani odpis wniosku o ukaranie, we wniosku tym wskazane są wszystkie dowody, jakie zebrano w toku postępowania przygotowawczego i przedłożono sądowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skierowanie na badania i egzamin

Niedawno trzymałem 8 punktów za przekroczenie prędkości. W trakcie kontroli policjant nie poinformował mnie o liczbie posiadanych punktów. Po...

Kara za brak prawa jazdy

W 2009 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy. W kolejnym roku cofnięto mi uprawnienia do kierowania pojazdem. We wrześniu 2015 r. zostałem zatrzymany do...

Oddalenie się z miejsca kolizji

Wyjeżdżając z parkingu zarysowałam auto stojące obok mojego. Miałam przy sobie tylko dokumenty i nie miałam technicznej możliwości, aby zostawić...

Ciągłe, złośliwe zatrzymywanie do kontroli przez policję

Wracając samochodem z pracy do domu, zostałem po raz kolejny zatrzymany do kontroli przez policję. Z powodu awarii w firmie zapomniałem dokumentów....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »