Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dalej zachować się w sprawie o mandat?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-12-26

Kilka miesięcy temu zostałam zatrzymana za kierowanie bez zapiętych pasów i podczas rozmowy przez telefon. Odmówiłam przyjęcia mandatu, bo miałam już sporo punktów na koncie. Zostałam skazana wyrokiem nakazowym i złożyłam odwołanie. Obecnie mam wezwanie na rozprawę w charakterze obwinionej. Jak dalej zachować się w sprawie o mandat? Czy mogę starać się o adwokata z urzędu? Jak dowiedzieć się, jakie są dowody na moje wykroczenie?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

W postępowaniu o wykroczenia, czyli w takim stanie, jak dotyczy Pani sytuacji prawnej, możliwe jest ubieganie się przez obwinionego o przyznanie mu pełnomocnika z urzędu. W chwili obecnej pełnomocnikiem takim może być zarówno adwokat, jak i radca prawny. Prawo do uzyskania pomocy obrońcy z urzędu w odróżnieniu od postępowania karnego zostało jednak mocno ograniczone.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, stanowi w art. 22: „gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się na jego wniosek obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Przepis art. 78 para 2 kodeksu postępowania karnego stosuje się”, Takie brzmienie przepisu oznacza, iż wyznaczenie w trybie art. 22 obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawie o wykroczenia uzależnione jest od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: niezamożności wnioskującego i interesu wymiaru sprawiedliwości. Przepis ten wymaga także, by obwiniony w sposób należyty wykazał pierwszą z przesłanek, przy czym – w odróżnieniu od art. 78 § 1 Kodeksu postępowania karnego – uszczerbek w utrzymaniu siebie i rodziny musi być poważny, a więc taki, który w istotny sposób utrudniłby mu niezbędne utrzymanie (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt III KZ 77/11).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Konieczne jest także wykazanie, że pomoc osobie niezamożnej leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to nie tylko charakteru sprawy, jej wyjątkowej zawiłości, ale też obwinionego, gdy jest np. niewładanie przezeń językiem polskim, kłopoty w porozumieniu się z obwinionym z uwagi na jego wiek, trudności w wysławianiu się itp. Czy też wtedy, gdy obwiniony jest osobą nieporadną lub upośledzoną, ale nie w takim stopniu, by miał prawo do obrońcy na podstawie art. 21 § 1.

Tak więc uzyskanie obrońcy z urzędu w postępowaniu wykroczeniowym jest rzadkością, bowiem gabaryt tych spraw jest zdecydowanie lżejszy niż postępowań o przestępstwa. A koszty wynagrodzenia obrońcy, które musi uiścić Skarb Państwa ,są częstokroć kilkanaście razy większe niż waga i znaczenia samego czynu.

Mimo to może Pani złożyć wniosek, być może (nie znam Pani sytuacji życiowej, rodzinnej i osobistej) uzyska Pani obrońcę z urzędu. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Na zarządzenie prezesa o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania. (art. 23 Kodeksu). Wniosek taki nie podlega opłacie i nie musi być składany na żadnym urzędowym formularzu.

Co do wskazania dowodów, nie sąd nie ma obowiązku informować Pani o zebranych dowodach, jednak ma Pani prawo udać się do sądu i zapoznać się na miejscu z aktami sprawy. Prawo takie daje Pani art. 67 § 2. Dzięki przejrzeniu akt będzie Pani znała cały materiał dowodowy sprawy. Również w wezwaniu na rozprawę otrzymała Pani odpis wniosku o ukaranie, we wniosku tym wskazane są wszystkie dowody, jakie zebrano w toku postępowania przygotowawczego i przedłożono sądowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skierowanie na badania i egzamin

Niedawno trzymałem 8 punktów za przekroczenie prędkości. W trakcie kontroli policjant nie poinformował mnie o liczbie posiadanych punktów. Po...

Kara za brak prawa jazdy

W 2009 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy. W kolejnym roku cofnięto mi uprawnienia do kierowania pojazdem. We wrześniu 2015 r. zostałem zatrzymany do...

Oddalenie się z miejsca kolizji

Wyjeżdżając z parkingu zarysowałam auto stojące obok mojego. Miałam przy sobie tylko dokumenty i nie miałam technicznej możliwości, aby zostawić...

Ciągłe, złośliwe zatrzymywanie do kontroli przez policję

Wracając samochodem z pracy do domu, zostałem po raz kolejny zatrzymany do kontroli przez policję. Z powodu awarii w firmie zapomniałem dokumentów....

Brak podstawy prawnej do zatrzymania prawa jazdy

Jestem kierowcą zawodowym od 16 lat. Mam mieć zabrane prawo jazdy za punkty – 25. Czy jest jeszcze jakaś możliwość, abym zachował uprawnienie? Bez tego...

Podważanie wyników pomiaru prędkości

Dwa dni temu policja w nieoznakowanym radiowozie zatrzymała mojego męża w terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 50 km/h, gdyż...

Zastępcza kara aresztu za niezapłacony mandat

Jestem obywatelem Litwy i na Litwie mieszkam. Sześć lat temu otrzymałem mandat w Polsce, nie zapłaciłem go. Przyszedł list z Polski, że za...

Zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty – wezwanie na komisariat

Jestem kurierem, rozwożę paczki. Kilka dni temu, będąc w trasie, wymijałem 3 rowerzystów, ponieważ niedaleko było skrzyżowanie, jechałem dość...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »