Jak sprawdzić za członka rodziny czy jest karany i poszukiwany?

Jak mogę się dowiedzieć za drugą osobę, czy jest poszukiwana / czy ma jakiś wyrok? Jestem członkiem rodziny. Skończyły mi się pomysły. Myślałem o pełnomocnictwie, ale niestety osoba zgubiła dowód osobisty i nie wiem, czy nie będzie jakiegoś ryzyka z jego wyrobieniem. Tym bardziej, że teraz trzeba złożyć i odebrać dowód samemu przez dodanie odcisków. Myślałem o KRS zaświadczeniu o niekaralności, czy może tam jest coś napisane. Niestety w tych czasach potwierdzamy większość swoja tożsamość przez konto bankowe, ale też niestety osoba nie posiada. Nie był to straszny czyn ale wiem, że wizyty policji były w miejscu zameldowania, czyli tak jakby poszukiwania była. A w sądach też obecność nie jest potrzebna. I teraz jak to ugryźć, aby dowiedzieć się, jaka jest kara, jeśli jest? I kiedy jest przedawnienie kary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak sprawdzić za członka rodziny czy jest karany i poszukiwany?

Ustanowienie pełnomocnika

Niestety nie wszystko da się sprawdzić. Można jednak ustanowić pełnomocnika do sprawdzenia osoby na liście poszukiwanych. Pełnomocnika ustanowić może tylko osoba, której dane dotyczą. 

Nadto nie ma żadnych przeszkód, aby przez profil zaufany uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Należy założyć profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, które pozwalają potwierdzić tożsamość. Trzeba założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Zatarcie skazania

W zakresie zatarcia skazania, nie wskazał Pan, o jakie przestępstwo chodzi.

„Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania]

§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »