Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomej poznanej przez internet?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-08-17

Pożyczyłem pieniądze pewnej osobie poznanej przez internet. Znałem ją długo i jej ufałem, dlatego udzieliłem jej pożyczki. Osoba ta stwierdziła, że nie odda mi pieniędzy, ponieważ nie podpisałem z nią żadnej umowy. Pieniądze przelałem na konto, ale powiedziała mi, że było to konto jeszcze kogoś innego, a dane zostały wymyślone. Dodała przy tym, że ta inna osoba „zna temat”. Mam numer telefonu osoby, potwierdzenie wysłania przelewu, wiadomość SMS. Złożyłem w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury poprzez ePUAP, ale od 2 tygodni nie otrzymałem żadnej informacji. Co teraz powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście znalazł się Pan w dość trudnej sytuacji, choć nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istotnie występują pewne trudności, jako że nie zna Pan prawdziwych danych tej osoby, dlatego niezbędna jest tutaj pomoc organów ścigania, gdyż sam Pan nie jest raczej w stanie samodzielnie tego ustalić.

Fakt, że nie była zawarta umowa w formie pisemnej, nie oznacza, że umowa jest nieważna, ani że nie została zawarta. Ma to znaczenie w procesie cywilnym w kwestiach dowodowych (niedopuszczalny jest wtedy dowód z zeznań świadków ani stron, chyba że np. fakt zawarcia umowy zostanie uprawdopodobniony za pomocą pisma), ale nie dotyczy to postępowania karnego. Tymczasem opisana przez Pana sytuacja wypełnia znamiona przestępstwa z art. 284 Kodeksu karnego (K.k.). Zgodnie z jego treścią, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli zaś przywłaszcza powierzoną sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy od lat 5. Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że osoba nadużyła wtedy zaufania.

W tym przypadku można uznać, że pieniądze te zostały na jakiś czas powierzone tej osobie, ale z obowiązkiem zwrotu, z czego się nie wywiązała. W obecnych czasach organy ścigania powinny mieć możliwość ustalenia tożsamości, gdyż nikt nie jest całkowicie anonimowy w Internecie i można dowiedzieć się, kto posługiwał się komputerem, nawet jeśli rzeczywiście pieniądze zostały przelane na konto jeszcze innej osoby, która wobec tego ma swój współudział w popełnieniu przestępstwa.

Nie wiem do końca, czego konkretnie chciałby się Pan dowiedzieć. Dwa tygodnie to nie jest tak naprawdę długi okres, gdyż tego typu instytucje nie działają szybko, często mają dużo aktualnych, bieżących spraw i trochę zejdzie, zanim zajmą się następną. Dodatkowo należy zauważyć, że często są to jeszcze instytucje nie do końca przestawione na tryb elektroniczny i to zawiadomienie może „zalegać” komuś na skrzynce.

Prawdopodobnie bezpieczniej jest złożyć zawiadomienie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Na chwilę obecną jedyne, co Pan może zrobić, to dowiedzieć się telefonicznie lub pójść do prokuratury dowiedzieć się osobiście, co ze sprawą. Po upływie 6 tygodni będzie Pan uprawniony do wniesienia zażalenia do prokuratora nadrzędnego, jeśli nie otrzyma Pan żadnej informacji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Jest to zażalenia na tak zwaną bezczynność organu, który w odpowiednim czasie nie wszczął lub odmówił wszczęcia postępowania.

Gdyby prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, byłby Pan uprawniony do złożenia zażalenia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie. Składa się je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Trzeba również z góry wziąć pod uwagę taką możliwość, aby być przygotowanym, świadomym swoich praw i móc w odpowiedni sposób i w odpowiednim terminie działać.

Czasem zdarza się, że organy ścigania w takich wypadkach twierdzą, że jest to sprawa cywilna, która nie podpada pod Kodeks karny, ale jest to błędne podejście, gdyż można to uznać za wręcz klasyczny przypadek przywłaszczenia, jako że ta osoba przywłaszczyła sobie Pana pieniądze, mimo że miała je zwrócić, dopuściła się więc czynu zabronionego.

Na chwilę obecną może więc Pan spróbować dowiedzieć się czegoś w prokuraturze, złożyć dodatkowo zawiadomienie ustnie lub pisemnie albo też poczekać, aż minie te 6 tygodni i złożyć zażalenie. Do tego czasu może Pan przygotować dowody, jakimi Pan dysponuje, przemyśleć, czym Pan jeszcze może dysponować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »