Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać część uprawnień do kierowania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-24

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy za alkohol. Sąd zatrzymał mi tylko kat B, a resztę zostawił (A, C, C+E). Po skierowaniach i badaniach pozytywnych wydział komunikacji nie chce mi wydać dokumentu. Jak zatem odzyskać część uprawnień do kierowania?

W chwili obecnej winien być złożony wniosek o zwrot prawa jazdy, który jednak może okazać się nieskuteczny, jednakże są tezy orzecznictwa, które można wykorzystać w sprawie. Z daleko posuniętej ostrożności pragnę zauważyć, iż odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy w mojej ocenie jest sprzeczna z przepisami prawa, a to z niżej naprowadzonych przyczyn. Jak podkreśla się w orzecznictwie: „regulacje zawarte w art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim uniemożliwiają zwrócenie kierującemu pojazdami prawa jazdy kategorii, których nie objął środek karny orzeczony wobec kierującego przez sąd powszechny naruszają art. 2, art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” (vide: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Po 1034/16). Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II SA/BD 815/13:

„Nie jest osobą, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, czyli osobą ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii C, osoba która posiada już prawo jazdy w tym zakresie, skoro sąd rejonowy orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem tych pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria C prawa jazdy. W związku z tym osoba taka powinna otrzymać prawo jazdy tej kategorii z powrotem. W przeciwnym razie prawomocny wyrok sądu rejonowego byłby w istocie niewykonalny. Organ administracji nie może dowolnie po złożeniu wniosku badać przesłanek i oceniać sytuacji, skoro dokument odnoszący się do kat. C został już wcześniej wydany, a żaden organ nie pozbawił wnioskodawcy nabytych wcześniej uprawnień w tej części”.

Jak pokazuje moja praktyka, czeka jednak Pana długa droga, bowiem starostwa nie są chętne przyjmować wyroków sądu, a interpretacja starostwa jest w znacznej mierze niekorzystna. Jak pokazuje jednak powyższy przykład, jest możliwe uzyskanie prawa jazdy przed sądem administracyjnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wydanie orzeczenia przez sąd apelacyjny

Zostałem skazany kilka miesięcy temu z art. 190a, wyrokiem 5 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Odwołałem się o wyroku I instancji. Sąd II...

Obrażanie, wyzywanie, zastraszanie w internecie - co zrobić?

Padłam ofiarą stalkingu, jestem obrażana, wyzywana, zastraszana przez własną matkę (w internecie, na forach i innych stronach). Wyłączyłam...

Jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby?

Potrzebuję podpowiedzi, jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby. Pewna osoba (daleka znajoma) uzyskała informację, że jest poszukiwana przez...

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa?

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Czy takie dowody mają „termin...

Czy mogę wyrok za pobicie zaskarżyć do Sądu Najwyższego?

Moja sytuacja jest bardzo niekorzystna. Zostałem pozwany przez pewną dziewczynę o pobicie. Jej koleżanki pozwały mnie również o urazy. Były to...

Czy mogę odmówić odpowiedzi na pytania sądu?

Brat będzie miał sprawę o jazdę samochodem bez dokumentów. Sprawę wniosła policja na podstawie, jak się okazuje, fałszywych zeznań świadka, który...

Sprawa dotycząca napaści na pracownika

W czasie pracy pracujący w mojej spółce cywilnej pracownik został napadnięty, kilkukrotnie uderzony metalowym narzędziem w głowę. Sprawca...

Nie naprawienie szkody z wyroku a problemy na lotnisku po powrocie do kraju

Moja synowa wyrokiem z 2010 r. została ukarana karą pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat. Czy wyrok...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »