Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać część uprawnień do kierowania?

Autor: Marek Gola

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy za alkohol. Sąd zatrzymał mi tylko kat B, a resztę zostawił (A, C, C+E). Po skierowaniach i badaniach pozytywnych wydział komunikacji nie chce mi wydać dokumentu. Jak zatem odzyskać część uprawnień do kierowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o zwrot prawa jazdy

W chwili obecnej winien być złożony wniosek o zwrot prawa jazdy, który jednak może okazać się nieskuteczny, jednakże są tezy orzecznictwa, które można wykorzystać w sprawie. Z daleko posuniętej ostrożności pragnę zauważyć, iż odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy w mojej ocenie jest sprzeczna z przepisami prawa, a to z niżej naprowadzonych przyczyn. Jak podkreśla się w orzecznictwie: „regulacje zawarte w art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim uniemożliwiają zwrócenie kierującemu pojazdami prawa jazdy kategorii, których nie objął środek karny orzeczony wobec kierującego przez sąd powszechny naruszają art. 2, art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” (vide: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Po 1034/16). Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II SA/BD 815/13:

„Nie jest osobą, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, czyli osobą ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii C, osoba która posiada już prawo jazdy w tym zakresie, skoro sąd rejonowy orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem tych pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria C prawa jazdy. W związku z tym osoba taka powinna otrzymać prawo jazdy tej kategorii z powrotem. W przeciwnym razie prawomocny wyrok sądu rejonowego byłby w istocie niewykonalny. Organ administracji nie może dowolnie po złożeniu wniosku badać przesłanek i oceniać sytuacji, skoro dokument odnoszący się do kat. C został już wcześniej wydany, a żaden organ nie pozbawił wnioskodawcy nabytych wcześniej uprawnień w tej części”.

Jak pokazuje moja praktyka, czeka jednak Pana długa droga, bowiem starostwa nie są chętne przyjmować wyroków sądu, a interpretacja starostwa jest w znacznej mierze niekorzystna. Jak pokazuje jednak powyższy przykład, jest możliwe uzyskanie prawa jazdy przed sądem administracyjnym.

Zobacz też: Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl