Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać część uprawnień do kierowania?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-04-24

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy za alkohol. Sąd zatrzymał mi tylko kat B, a resztę zostawił (A, C, C+E). Po skierowaniach i badaniach pozytywnych wydział komunikacji nie chce mi wydać dokumentu. Jak zatem odzyskać część uprawnień do kierowania?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

W chwili obecnej winien być złożony wniosek o zwrot prawa jazdy, który jednak może okazać się nieskuteczny, jednakże są tezy orzecznictwa, które można wykorzystać w sprawie. Z daleko posuniętej ostrożności pragnę zauważyć, iż odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy w mojej ocenie jest sprzeczna z przepisami prawa, a to z niżej naprowadzonych przyczyn. Jak podkreśla się w orzecznictwie: „regulacje zawarte w art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim uniemożliwiają zwrócenie kierującemu pojazdami prawa jazdy kategorii, których nie objął środek karny orzeczony wobec kierującego przez sąd powszechny naruszają art. 2, art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” (vide: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Po 1034/16). Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II SA/BD 815/13:

„Nie jest osobą, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, czyli osobą ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy kategorii C, osoba która posiada już prawo jazdy w tym zakresie, skoro sąd rejonowy orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem tych pojazdów, do których prowadzenia uprawnia kategoria C prawa jazdy. W związku z tym osoba taka powinna otrzymać prawo jazdy tej kategorii z powrotem. W przeciwnym razie prawomocny wyrok sądu rejonowego byłby w istocie niewykonalny. Organ administracji nie może dowolnie po złożeniu wniosku badać przesłanek i oceniać sytuacji, skoro dokument odnoszący się do kat. C został już wcześniej wydany, a żaden organ nie pozbawił wnioskodawcy nabytych wcześniej uprawnień w tej części”.

Jak pokazuje moja praktyka, czeka jednak Pana długa droga, bowiem starostwa nie są chętne przyjmować wyroków sądu, a interpretacja starostwa jest w znacznej mierze niekorzystna. Jak pokazuje jednak powyższy przykład, jest możliwe uzyskanie prawa jazdy przed sądem administracyjnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »