Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak mam się zachować na drugim przesłuchaniu?

Autor: Marek Gola

Byłem uczestnikiem wypadku w, którym zginął człowiek. Obecnie nie jestem podejrzanym, a wszystko przemawia za tym, że to stało się nie z mojej winy. Na pierwszym przesłuchaniu zaraz po zdarzeniu opisałem przebieg sytuacji i udzieliłem szczegółowych odpowiedzi, jedynie mam drobne wątpliwości co do szczegółów. Teraz policja po przesłuchaniu świadków tego zdarzenia chce mnie ponownie przesłuchać, tylko że ja nie mam więcej nic do dodania w tej sprawie i uważam, że moje pierwsze zeznania były wiarygodne. Jak mam się zachować na drugim przesłuchaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że jako świadek nie posiada Pan przymiotu strony postępowania przygotowawczego. Stronami postępowania przygotowawczego są podejrzany i pokrzywdzony. Z uwagi na powyższe Pana uprawnienia procesowe są znacznie uboższe niż stron postępowania, gdyż np. przed kolejnym przesłuchaniem nie ma Pan prawa skutecznie wnosić o udostępnienie akt. Formalnie bowiem taka możliwość występuje, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania przygotowawczego nie należy oczekiwać by prowadzący postępowanie wyraził zgodę na udostępnienie Panu akt postępowania. W chwili obecnej, w mojej ocenie, należy być przygotowanym na zwrot w postępowaniu przygotowawczym i nie można wykluczyć, że w przyszłości organa ścigania zechcą Panu postawić zarzut. Jako wezwany w charakterze świadka jest Pan jednak zobowiązany do osobistego stawiennictwa, a także mówienia prawdy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Niemniej jednak na zadawane w toku postępowania pytania powinien Pan odpowiadać w sposób zbieżny ze wcześniejszymi zeznaniami, a jeśli Pan nie będzie pamiętał lub uzna, że nie ma pewności co do swoich poprzednich zeznań, zasadne będzie powoływanie się na niepamięć. W takiej sytuacji przesłuchujący powinien odczytać fragment uprzednio składanych przez Pana zeznań i rozpytać Pana, czy je podtrzymuje, czy też nie.

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż w Pana interesie jest, by utrzymać zeznania w mocy, aby nie straciły na wiarygodności (jeżeli uważa Pan, że w trakcie pierwszego przesłuchania dobrze Pan wypadł). Należy jeszcze zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię, mianowicie na fakt, że treść protokołów z zeznań świadka w razie, gdyby postawiono Panu zarzut, nie będzie mogła stanowić dowodu w sprawie przeciwko Panu prowadzonym. Nadto należy podkreślać, iż prócz tego, co zostało powiedziane w toku pierwszego przesłuchania, nie ma Pan nic do dodania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl