Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej?

Autor: Joanna Korzeniewska

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej, gdy wyrok I instancji wydał sąd rejonowy? Postępowanie w sądzie zaczęło się w 2014 r., a sprawa dotyczy wyroku wydanego w styczniu 2017 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiona kwestia została w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości uregulowana przepisami Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

Zgodnie z art. 28 K.p.k. – w pierwszej instancji na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, a sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego. Wyjątkiem są sprawy o zbrodnie, kiedy to sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Także ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd może postanowić o orzekaniu w składzie trzech sędziów lub jednego sędziego i dwóch ławników. Gdy przestępstwo jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

Jako że pisze Pani, że sprawa była rozpatrywana przez sąd rejonowy, prawdopodobnie była rozpatrywana przez jednego sędziego. Wówczas, zgodnie z art. 29 K.p.k., na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych, a gdy była ona składana od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności – pięciu sędziów.

Jeden wyjątek stanowi postępowanie w trybie uproszczonym. W takiej sytuacji dopuszczalne byłoby wydanie wyroku w składzie jednoosobowym, jeśli akt oskarżenia był wniesiony przed 1 lipca 2015 r. Przepisy bowiem wprowadzają pewną dwoistość: przepisy dotyczące orzekania wprowadzają zasadę, iż postępowanie odwoławcze powinno być rozstrzygane w składzie trzyosobowym, jednak zgodnie z art. 449 § 2 K.p.k. – gdy postępowanie odwoławcze zakończyło się w formie dochodzenia, sąd orzeka na rozprawie jednoosobowo, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej. Przepis ten wprowadzono po wielkiej nowelizacji w 2015 r., a ustawodawca wprowadził nieco zamieszania z przepisami przejściowymi, gdyż częściowo stosuje się stare, a częściowo nowe przepisy. W tej sytuacji należy stosować nowe przepisy, nawet jeśli sprawa została wszczęta wcześniej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl