Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-09-25

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej, gdy wyrok I instancji wydał sąd rejonowy? Postępowanie w sądzie zaczęło się w 2014 r., a sprawa dotyczy wyroku wydanego w styczniu 2017 r.

Przedstawiona kwestia została w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości uregulowana przepisami Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

Zgodnie z art. 28 K.p.k. – w pierwszej instancji na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, a sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego. Wyjątkiem są sprawy o zbrodnie, kiedy to sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Także ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd może postanowić o orzekaniu w składzie trzech sędziów lub jednego sędziego i dwóch ławników. Gdy przestępstwo jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

Jako że pisze Pani, że sprawa była rozpatrywana przez sąd rejonowy, prawdopodobnie była rozpatrywana przez jednego sędziego. Wówczas, zgodnie z art. 29 K.p.k., na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych, a gdy była ona składana od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności – pięciu sędziów.

Jeden wyjątek stanowi postępowanie w trybie uproszczonym. W takiej sytuacji dopuszczalne byłoby wydanie wyroku w składzie jednoosobowym, jeśli akt oskarżenia był wniesiony przed 1 lipca 2015 r. Przepisy bowiem wprowadzają pewną dwoistość: przepisy dotyczące orzekania wprowadzają zasadę, iż postępowanie odwoławcze powinno być rozstrzygane w składzie trzyosobowym, jednak zgodnie z art. 449 § 2 K.p.k. – gdy postępowanie odwoławcze zakończyło się w formie dochodzenia, sąd orzeka na rozprawie jednoosobowo, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej. Przepis ten wprowadzono po wielkiej nowelizacji w 2015 r., a ustawodawca wprowadził nieco zamieszania z przepisami przejściowymi, gdyż częściowo stosuje się stare, a częściowo nowe przepisy. W tej sytuacji należy stosować nowe przepisy, nawet jeśli sprawa została wszczęta wcześniej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Problem z odzyskaniem rzeczy przekazanej w komis

Półtora roku temu zakupiłam na Allegro pewne urządzenie medyczne za 1800 zł. Po miesiącu już go nie potrzebowałam i zwróciłam się do tego sprzedawcy...

Grożenie przez sąsiada śmiercią

Sąsiad codziennie w godzinach porannych grozi mi śmiercią, używając zwrotów: „zabiję ciebie i twoją rodzinę”. Robi to regularnie, ale...

Złożenie podpisu za żonę przez męża

Na umowie kupna–sprzedaży samochodu mąż podpisał umowę zawartą na współmałżonków zarówno w miejscu na podpis swój, jak i żony. Obecnie...

Skazany za pobicie a złagodzenie kary

Zostałem dzisiaj skazany za pobicie na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia. Nie byłem nigdy karany, mam małe dziecko. Czy można zamienić tę karę na...

Sprawa nielegalnego ściągnięcia filmu

Zostałem wezwany na świadka w sprawie nielegalnego ściągnięcia filmu. Filmu nie widziałem. Obecnie na policję wezwani są wszyscy pełnoletni...

Gdzie złożyć skargę na naganne zachowanie pracowników socjalnych?

Nagrałam wizytę pracownic socjalnych, w trakcie której te panie podyktowały mojej babci pismo i nakazały podpisać, że nie potrzebuje świadczenia...

Dostarczenie wezwania na przesłuchanie do pracy

Czy policjant może dostarczyć wezwanie na przesłuchanie do pracy choćby w charakterze świadka? Jeśli tak, czy muszą być ku temu jakieś przesłanki?...

W jaki sposób sprostować zeznania?

Mój mąż składał zeznania przed prokuratorem, w których przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów. Prokurator tak sporządził akt...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »