Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma windykacyjna grozi postępowaniem karnym i listem gończym, co robić?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2018-07-25

Przebywam we Francji, niestety w Polsce mam niespłacone długi. Próbowałam się „oddłużać”, wniosłam o upadłość konsumencką, ale z racji tego, że wyjechałam, sąd wniosek oddalił. Jedna z firm windykacyjnych zarzuca mi fałszywe dane w umowie kredytowej, co jest nieprawdą. Ojciec dzwonił do mnie, że wieczorem była policja i ci panowie powiedzieli, że dokumenty są sfałszowane i że zostanie wydany za mną list gończy. Śmiem twierdzić, że mężczyźni, którzy nachodzili ojca, byli z windykacji, a nie z policji, bo się odgrażali, wręcz zastraszali sprawami karnymi, a ja naprawdę nie podawałam fałszywych danych. Czy rzeczywiście może zostać wydany za mną list gończy, jeśli nie sfałszowałam żadnych dokumentów? Raty płaciłam, dopóki mogłam.

Aby musiała się Pani obawiać wydania listu gończego lub europejskiego nakazu aresztowania (ENA), Pani wierzyciel (bank, firma windykacyjna) musiałby zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przez Panią przestępstwa oszustwa. Oszustwo, zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego (K.k.) popełnia ten, „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Gdyby prokuratura podzieliła pogląd wierzyciela, mogłaby wydać – w związku z Pani nieobecnością w kraju i niestawianiem się na jej wezwania – list gończy lub europejski nakaz aresztowania.

Proponuję więc, by sprawdziła Pani, czy został w stosunku do Pani wydany list gończy albo czy znajduje się Pani na liście osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania. W tym celu radzę skontaktować się z policją lub w prokuraturą. Najprawdopodobniej właściwymi jednostkami byłyby te znajdujące się w ostatnim miejscu Pani zamieszkania, bowiem przypuszczam, iż to w miejscu zamieszkania zaciągała Pani swoje długi (kredyty).

Najbardziej wiarygodnymi portalami, na których można sprawdzić, czy jest Pani poszukiwana, są strony poszczególnych komend lub strona www.poszukiwani.policja.pl. Gdy wejdzie Pani w odnośnik do swego nazwiska, uzyska Pani więcej informacji dotyczących Pani sytuacji. Oprócz wskazania, za jaki czyn jest Pani poszukiwana, jest tam także podany numer kontaktowy do komendy właściwej w Pani sprawie. Dzwoniąc pod wskazany numer, uzyska Pani informację, czy jest to poszukiwanie listem gończym, czy też ENA oraz na czyje polecenie zostały one wydane. Niektóre komendy wojewódzkie policji, zamieszczając na swoich stronach listy poszukiwanych, podają także sygnaturę sprawy, do której wydany został list gończy lub ENA, oraz jednostkę prokuratury właściwą do prowadzenia sprawy.

Aby uchylić list gończy, musi Pani stawić się we właściwej prokuraturze prowadzącej postępowanie w Pani sprawie. W takiej sytuacji, by móc bezpiecznie i bez zatrzymania na lotnisku wrócić do kraju, powinna Pani złożyć wniosek do sądu o wydanie listu żelaznego, który pozwoli Pani na bezpieczny przyjazd. Po złożeniu przez Panią zeznań w prokuraturze zostanie uchylony wydany list gończy.

Z tego, co Pani pisze, nie przypuszczam, by znajdowała się Pani na liście osób poszukiwanych przez organy sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Przed około 9 miesiącami uderzyłam w tył samochodu, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej przede mną. Moja uwaga ukierunkowana była na...

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków z konta rodziców

Chciałbym złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych z konta moich rodziców. Środki...

Przekroczenie obrony koniecznej przez zawodowego żołnierza

Jestem żołnierzem zawodowym i zostałem oskarżony o czyn z art. 157 § 2 K.k. Zacznę od tego, że poszkodowany, którego uderzyłem,...

Doszło do pobicia, jak mam się bronić?

Trzy dni temu, wieczorem zadzwonił do mnie kolega, twierdząc, że pod domem czeka na niego kilku ludzi i mu grozi. Wraz z dwoma kolegami pojechaliśmy...

Samobójstwo spowodowane przemocą psychiczną, jak kara dla sprawcy?

W mojej rodzinie doszło do tragedii – moja kuzynka popełniła samobójstwo. Zrobiła to z powodu przemocy emocjonalnej i szantażu ze strony swego...

Co mi grozi za pobicie?

Po imprezie (na której spożywany był alkohol) pokłóciłem się z kolegą. W pewnym momencie on mnie uderzył, a ja mu oddałem. Moje uderzenie...

Konsekwencje prawne za podrobienia podpisu córki

Moja córka wykonała pracę dla pewnej firmy. Nie mogła osobiście odebrać pieniędzy i poprosiła mnie, abym w jej imieniu pojechał do tej firmy...

Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych - jaka kara?

Potraciłam nieumyślnie pieszego na przejściu dla pieszych. Wezwałam pogotowie i przyznałam się do winy. Od policjantów dowiedziałam się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »