Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywe oskarżenie o prowadzenie po alkoholu

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-11

Pewna osoba fałszywie oskarżyła mnie o prowadzenie na drodze prywatnej po alkoholu (z powodu konfliktu ze mną). Policja pobrała moją krew, być może jest w niej alkohol, ale tego dnia nie wsiadałem do samochodu! Mam na to dwóch świadków. Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, na chwilę obecną nie przedstawiono Panu jakichkolwiek zarzutów, czyli nie występuje Pan w charakterze podejrzanego. Obowiązek przedstawienie zarzutów i przesłuchania podejrzanego, wynika z art. 313 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.), zgodnie z którym: „Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju”.

W toku ewentualnego przesłuchania powinien wskazać Pan, że nie prowadził pojazdu, oraz powołać się na świadków, którzy mogą potwierdzić Pana wersję. Możliwość żądania przesłuchania świadków wynika z art. 315 kKp.k., zgodnie z którym:

„§ 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa.

§ 2. Stronie, która złożyła wniosek, oraz jej obrońcy lub pełnomocnikowi nie można odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają. Przepis art. 318 zdanie drugie stosuje się”.

Tym niemniej, w Pana sprawie prawdopodobnie w ogóle nie dojdzie do przedstawienia Panu zarzutów, a to ze względu na konstrukcję przestępstwa prowadzenia pod wpływem alkoholu, zdefiniowanego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jak dość powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, oznacza prowadzenie pojazdu w strefie dostępnej dla nieokreślonego kręgu uczestników ruchu. Nie będzie zatem penalizowane zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, na własnym podwórzu, czy drodze prywatnej (takie stanowisko znajdziemy m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. akt II AKa 69/04).

Reasumując, prawdopodobnie nie zostaną postawione Panu żadne zarzuty w związku z domniemanym prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, na drodze prywatnej, ale gdyby się tak stało, najprościej w pierwszej kolejności podważyć wiarygodność osoby, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, poprzez zaprzeczenie, że okoliczność taka miała miejsce, i powołanie świadków, którzy potwierdzą Pana wersję zdarzeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykonawca zniknął z zaliczką, co robić?

Wykonawca remontu domu wziął pieniądze na materiał i zniknął. Niestety, nie spisałem z nim umowy na piśmie, co teraz zrobić? Wydaje się, że...

 

Były chłopak grozi mnie zabije i popełni samobójstwo - co zrobić?

Mój były chłopak grozi, że się przeze mnie zabije, a ponadto że rozpowszechni na portalu internetowym filmy, na których jestem w negliżu. Niedawno...

 

Nękanie i groźby ze strony kochanka żony

Nękanie i groźby ze strony kochanka żony

Pewien mężczyzna zwyzywał mnie bardzo obelżywymi słowami przed wejściem do budynku, w którym mieszkam. Odepchnął mnie przy tym i wywrzeszczał,...

Nakłanianie do aborcji

Nakłanianie do aborcji

Byłam w ciąży, usunęłam ją legalnie w Niemczech. Nie chciałam tego zrobić, jednak ojciec dziecka nakłaniał mnie do tego, zaszantażował, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »