Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekshumacja zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-30

Kto wydaje zgodę na ekshumację zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych? Mamy podejrzenie, że nasz zaginiony przed laty krewny został pochowany w pewnym grobie pod zmienionym nazwiskiem.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
  3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Wniosek o ekshumację składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Właściwy inspektor sanitarny, jako organ pierwszej instancji, jest właściwy do rozstrzygania sprawy wyłącznie w aspekcie sanitarno-porządkowym, a taką sprawą jest niewątpliwie przeprowadzenie ekshumacji. Wniosek może złożyć:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Jeżeli jest spór pomiędzy uprawnionymi, wówczas osobę upoważnioną do złożenia wniosku wskaże sąd.

Wniosek o ekshumację zawiera:

  1. dane wnioskodawcy oraz pozostałych osób uprawnionych do złożenia wniosku (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
  2. dane osób pochowanych w grobie oraz miejsce usytuowania grobu, wynikające z planu zagospodarowania cmentarza (imię, nazwisko, datę zgonu, nazwisko rodowe);
  3. przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania ekshumacji;
  4. uzasadnienie.

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć oświadczenie pozostałych osób uprawnionych do złożenia wniosku, akt zgonu, oświadczenie zarządcy cmentarza o możliwości ponownego pochowania zwłok, jeżeli zwłoki mają być przeniesione na inne miejsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kłopotliwa współlokatorka córki w wynajmowanym mieszkaniu

Moja córka jest studentką i wynajmujemy jej mieszkanie. Razem z nią mieszkała współlokatorka. Do tej drugiej dziewczyny co kilka dni na noc wpadał...

Odszkodowanie za niesłuszne przebywanie w areszcie

W wieku 16 lat zostałem zatrzymany, przebywałem w schronisku dla nieletnich. Gdy skończyłem 17 lat, przeniesiono mnie do aresztu dla dorosłych. Miało to...

Szkoda wyrządzona przez osobę chorą psychicznie

Czy osoba chora psychicznie leżąca w szpitalu jest odpowiedzialna za uszkodzenie mienia, za zarażenie personelu, innego pacjenta, itp.?

Skarga na prokuratora

Jestem w trakcie sporządzania skargi na jednego prokuratora z PO w Katowicach. Czy materiały w tej sprawie powinienem przesłać do...

Co mi grozi za kradzież pieniędzy?

W firmie, w której pracuję na umowę o pracę przywłaszczyłem sobie kilka tysięcy złotych. Są to pieniądze za faktury, które wpisywałem jako...

Groźby ze strony nowego właściciela kamienicy

Po 20 latach zamieszkiwania wypowiedziano mi umowę najmu. Ponieważ wypowiedzenie było bezzasadne – nie spełniało wymogów ustawy o ochronie...

Oskarżenie kasjerki o kradzież

Moja żona pracowała w supermarkecie na kasie. Pewnego dnia zagadała się i po sprawdzeniu ceny produktu nie odblokowała kasy. Po dwóch tygodniach...

Szantaż męża kochanki

W przeszłości miałem przelotny romans z kobietą pozostającą w związku małżeńskim. Jej mąż wynajął detektywa i jest w posiadaniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »