Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekshumacja zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-30

Kto wydaje zgodę na ekshumację zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych? Mamy podejrzenie, że nasz zaginiony przed laty krewny został pochowany w pewnym grobie pod zmienionym nazwiskiem.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Wniosek o ekshumację składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Właściwy inspektor sanitarny, jako organ pierwszej instancji, jest właściwy do rozstrzygania sprawy wyłącznie w aspekcie sanitarno-porządkowym, a taką sprawą jest niewątpliwie przeprowadzenie ekshumacji. Wniosek może złożyć:

 1. pozostały małżonek(ka);
 2. krewni zstępni;
 3. krewni wstępni;
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Jeżeli jest spór pomiędzy uprawnionymi, wówczas osobę upoważnioną do złożenia wniosku wskaże sąd.

Wniosek o ekshumację zawiera:

 1. dane wnioskodawcy oraz pozostałych osób uprawnionych do złożenia wniosku (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
 2. dane osób pochowanych w grobie oraz miejsce usytuowania grobu, wynikające z planu zagospodarowania cmentarza (imię, nazwisko, datę zgonu, nazwisko rodowe);
 3. przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania ekshumacji;
 4. uzasadnienie.

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć oświadczenie pozostałych osób uprawnionych do złożenia wniosku, akt zgonu, oświadczenie zarządcy cmentarza o możliwości ponownego pochowania zwłok, jeżeli zwłoki mają być przeniesione na inne miejsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »