Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ekshumacja zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych

Autor: Marek Gola

Kto wydaje zgodę na ekshumację zwłok w celu pobrania materiału do badań genetycznych? Mamy podejrzenie, że nasz zaginiony przed laty krewny został pochowany w pewnym grobie pod zmienionym nazwiskiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Wniosek o ekshumację składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Właściwy inspektor sanitarny, jako organ pierwszej instancji, jest właściwy do rozstrzygania sprawy wyłącznie w aspekcie sanitarno-porządkowym, a taką sprawą jest niewątpliwie przeprowadzenie ekshumacji. Wniosek może złożyć:

 1. pozostały małżonek(ka);
 2. krewni zstępni;
 3. krewni wstępni;
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Jeżeli jest spór pomiędzy uprawnionymi, wówczas osobę upoważnioną do złożenia wniosku wskaże sąd.

Wniosek o ekshumację zawiera:

 1. dane wnioskodawcy oraz pozostałych osób uprawnionych do złożenia wniosku (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
 2. dane osób pochowanych w grobie oraz miejsce usytuowania grobu, wynikające z planu zagospodarowania cmentarza (imię, nazwisko, datę zgonu, nazwisko rodowe);
 3. przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania ekshumacji;
 4. uzasadnienie.

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć oświadczenie pozostałych osób uprawnionych do złożenia wniosku, akt zgonu, oświadczenie zarządcy cmentarza o możliwości ponownego pochowania zwłok, jeżeli zwłoki mają być przeniesione na inne miejsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl