Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Drobne wykroczenie drogowe

Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-18

Mój problem dotyczy drobnego wykroczenia drogowego. Otóż, rowerzysta wtargną mi przed samochód. Byłem przesłuchiwany na policji, a następnie dostałem pismo z policji, że jestem pokrzywdzonym, a sprawca wymuszenia pierwszeństwa został ukarany mandatem. Ku mojemu zdziwieniu trzy tygodnie później dostałem z sądu wyrok nakazowy w tej samej sprawie informujący, że to ja jestem winny. Wniosłem sprzeciw i będzie sprawa w sądzie. Co dalej robić? Czy mogę zwrócić się do policji, aby wycofała swój „pomyłkowy” wniosek?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w.

Z treści Pana pytania wynika, że był Pan uczestnikiem kolizji drogowej. W początkowej fazie postępowania w sprawie o wykroczenie został Pan uznany za pokrzywdzonego, w związku z uznaniem, iż rowerzysta, który był drugim uczestnikiem zdarzenia wtargnął przed prowadzony przez Pana pojazd. Ku Pana zdziwieniu w chwili obecnej sąd wydał wyrok nakazowy, w którym uznał Pana za winnego zdarzenia. W terminie wniósł Pan sprzeciw. Zastanawia się Pan, co ma dalej robić.

W pierwszej kolejności winien Pan po uprzednim zamówieniu akt sprawy do czytelni w sądzie, który prowadzi sprawę, zapoznać się dokładnie z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. W szczególności winien Pan ustalić, czy pismo, z którego wynika, że jest Pan pokrzywdzonym zostało załączone do akt sprawy – wniosku o ukaranie, czy też nie. Jeżeli to pismo jest – zasadnym byłoby przedstawienie go na kolejnej rozprawie.

Po drugie, winien Pan ustalić, czy w aktach sprawy znajduje się opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych na okoliczność oceny zachowania każdego z uczestników zdarzenia (kolizji), o której Pan pisze.

Po trzecie, należy dokładnie prześledzić protokoły z przesłuchania świadków oraz drugiego uczestnika zdarzenia pod kątem oceny Pańskiego zachowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Bez wątpienia w chwili obecnej mamy do czynienia ze słowem przeciwko słowu, co z kolei powoduje, iż nie powinien Pan być bierny, lecz podjąć się działania zmierzającego do ustalenia, jak zdarzenie naprawdę wyglądało. Obawiam się, że inicjatywna organów ścigania w tym przypadku może być niewielka, co z kolei powoduje, że nie wszystkie dowody, np. na Pana korzyść będą zebrane w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności winien Pan udać się na miejsce zdarzenia, jeżeli ma Pan taką możliwość i ustalić, czy miejsce, w którym doszło do zdarzenia jest objęte monitoringiem miejskim lub przemysłowym, zainstalowanym na pobliskim budynku. Jeżeli okazałoby się, że miejsce zdarzenia obejmuje monitoring miejski lub monitoring przemysłowy, zasadnym jest złożenie do sprawy wykroczeniowej wniosku o dopuszczenie dowodu z nagrania monitoringu na okoliczność rekonstrukcji zdarzenia.

Po drugie, jeżeli uważa Pan, że nie jest Pan winny zaistniałej sytuacji, winien Pan jako obwiniony złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji kolizji, wypadków drogowych na okoliczność odtworzenia zdarzenia i ustalenia zachowań biorących udział w zdarzeniu osób.

Dla odpowiedzialności z art. 86 K.w. konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt III KK 61/2003).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt III KK 156/2003 „o prędkości bezpiecznej można mówić tylko wtedy, gdy biorąc pod uwagę panujące na drodze warunki drogowe, kierowca porusza się z taką prędkością, która pozwala mu na zatrzymanie pojazdu przed ewentualną przeszkodą”.

Reasumując, w pierwszej kolejności należy przeanalizować okolicę w poszukiwaniu kamery, albowiem wówczas możliwe byłoby wnioskowanie o dopuszczenie dowodu z nagrania monitoringu. Nadto zasadnym jest złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych na okoliczność ustalenia osoby winnej kolizji.

Najważniejszym jednak dowodem będzie opinia biegłego, albowiem z jej treści będzie wynikało, kto popełnił wykroczenie.

Obawiam się, że policja nie wycofa wniosku o Pańskie ukaranie, chyba że doszło do oczywistej omyłki i zamiast rowerzystę we wniosku o ukaranie wpisano Pana, ale to źle świadczyłoby o pracy policji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »