Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-22

Mam kłopoty z prawem. Straciłem prawo jazdy po raz drugi, pierwszy raz pod wpływem amfetaminy. Po odbyciu kary po kilku miesiącach zostałem zatrzymany pod wpływem alkoholu przez policję. W wydychanym powietrzu miałem 0,70 alkoholu. Poddałem się karze i nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Dostałem dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, 3 miesiące więzienia i 10 tys. kary. Czy mam szansę na mniejsze ukaranie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Mając na uwadze powyższe, uzgodniona z prokuratorem kara 3 miesięcy pozbawienia wolności winna być uznana za łagodną, albowiem stanowi jej najmniejszy wymiar.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

 

Jeżeli chodzi o dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, to zasadne jest wskazanie na treść art. 42 § 3 K.k., zgodnie z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. W mojej ocenie w Pana przypadku niezwykle trudno będzie wykazać, że mamy do czynienia z okolicznościami szczególnymi. Zachodzi bowiem pytanie, co skłoniło Pana do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości: choroba osoby bliskiej, związana z tym konieczność dowiezienia kogoś chorego do szpitala?

W tej sytuacji prokurator nie miał innej możliwości, jak zaproponować dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, bowiem przepis stanowi wprost: „sąd orzeka”, a nie: „sąd może orzec”, co powoduje, że sąd jest zobowiązany dożywotnio zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Świadczenie pieniężne orzeczone przez sąd na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Jeżeli chodzi o kwotę 10 000 zł, to zapewne nie jest to grzywna, lecz świadczenie pieniężne. Kwota ta także musi się ostać, bowiem zgodnie z art. 43a § 2 k.k. §w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”.

Osobiście zatem uważam, że w sprawie nie można zrobić nic, gdyż ustalona kara pozbawienia wolności jest najniższa, a jeżeli chodzi o środki karne, to sąd orzekłby takie same, nawet gdyby Pan nie ustalił tego z prokuratorem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyłączenie kategorii A i C spod zakazu

W dniu listopadzie 2015 r., jadąc samochodem osobowym, zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli policji. Alkomat wykazał 0,32 mg, postawiono mi zarzut...

 

Jazda po alkoholu na motorowerze

Kilka dni temu zatrzymała mnie policja. Stwierdzili u mnie 1,1 mg w wydychanym powietrzu. Jechałem starym motorowerem o pojemności 49,9...

 

Zatrzymanie na kacu

Zatrzymała mnie policja na kacu i w wydychanym powietrzu wyszło mi 0,23 promila. Chciałbym wiedzieć, czy da się jakoś uniknąć kary lub co zrobić,...

 

Wezwanie na komendę za jazdę pod wpływem

Wezwanie na komendę za jazdę pod wpływem

Wczoraj rano zostałem zatrzymany przez policję. Stwierdzono 0,36 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dostałem wezwanie na komendę policji. Jakie...

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. W trakcie kontroli badanie alkomatem wykazało u mnie 0,27 promila. Dotychczas nie byłem karany. Co mogę...

 

Zatrzymanie po alkoholu podczas wyroku w zawieszeniu

Kilka dni temu zostałem zatrzymany podczas prowadzenia po alkoholu (2,3 promila). Mam obecnie wyrok w zawieszeniu, który kończy mi się za 2 miesiące (za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »