Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dlaczego sąd pominął koszty zastępstwa procesowego w I instancji?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-12

Toczyła się sprawa karna, w której oskarżony został uznany za winnego zarzucanych czynów i obciążony kosztami zastępstwa procesowego na rzecz oskarżyciela posiłkowego. Wyrok sądu I instancji, w ramach którego zasądzono kwotę 1100 zł zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, został zaskarżony przez prokuraturę. Sąd okręgowy skierował sprawę do ponownego rozpoznania i ponownie sąd rejonowy wydał wyrok, zasądzając kwotę 680 zł jako zwrot kosztów zastępstwa. Trzy dni temu pokrzywdzona otrzymała pismo z Wydziału Wykonywania Orzeczeń Karnych, które mówi, że skazany ma naprawić szkodę w wysokości 675 zł. Co się stało z pierwszą zasądzoną kwotą, dlaczego jej nie uwzględniono? Czy skazany nie musi jej zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

W opisanej sytuacji należałoby się zapoznać z treścią uzasadnienia sądu okręgowego, który uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W treści uzasadnienia sąd powinien zająć stanowisko, jak rozstrzyga sprawę kosztów postępowania sądowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż nawet przy uchyleniu wyroku i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania sąd winie zająć stanowisko w sprawie kosztów lub pozostawić ich rozstrzygnięcie sądowi I instancji, ale powyższe powinno być wyraźnie w treści wyroku wyartykułowane, a następnie wskazane w treści uzasadnienia.

Istnieje jeszcze jedna możliwość, mianowicie otrzymane przez pokrzywdzoną pismo aktualnie nie obejmuje wyroku sądu II instancji, a w tej kwestii osobno wypowie się tenże sąd, choć osobiście w to wątpię.

Sprawa powinna być uregulowana zapisami wydanych w sprawie wyroków i to w nich powinno być wskazane, kto ponosi koszta zastępstwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »