Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu na okres 1 roku - czy trzeba zdawać egzamin?

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-07-05

W 2012 r. mojemu bratu zostało zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na okres 1 roku. Czy obecnie, aby odzyskać prawo jazdy, oprócz badań lekarskich musi zdawać egzamin?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego przez Panią opisu wynika, iż brat został skazany za czyn stypizowany w art. 178a ustawy Kodeks karny, kwalifikowany jako występek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Wspomniany przez Panią zakaz prowadzenia pojazdów zastosowany został – obok kary – jako środek karny w rozumieniu art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, który sąd może na zasadzie art. 42 § 1 Kodeksu karnego orzec w wymiarze od 1 roku do lat 15.

Zakaz ten może zostać orzeczony także za wykroczenie określone w art. 87 ustawy Kodeks wykroczeń, tj. w stosunku do osoby kierującej pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza), przy czym równoważnym wymiarem tego środka będzie orzeczenie zakazu kierowania pojazdami na okres 12 miesięcy. Powyżej tego wymiaru sąd może orzekać ten środek zarówno w miesiącach, jak i latach do górnej granicy zagrożenia ustawowego, tj. do lat trzech.

Obowiązek sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego określa art. 49 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Jednocześnie, w przypadku osób, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, zgodnie z którym obowiązek ponownego złożenia egzaminu państwowego dotyczy osób, które zostały pozbawione uprawnień do kierowania pojazdami na okres przekraczający rok.

W omawianym stanie faktycznym, w stosunku do Pani brata orzeczony został środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na czas 1 roku. Okres, na jaki środek ten został orzeczony, nie przekracza zatem wymiaru określonego w tym przepisie.

W przypadku przestępstw, w tym występku z art. 178a Kodeksu karnego, zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach. Obowiązek ponownego sprawdzenia kwalifikacji w drodze egzaminu państwowego aktualizować się będzie zatem w przypadku orzeczenia tego środka karnego w wymiarze od lat 2 do górnej granicy zagrożenia ustawowego (do 15 lat).

Biorąc powyższe pod uwagę, po upływie okresu rocznego okresu, na jaki orzeczony został zakaz, Pani brat będzie mógł ponownie kierować pojazdami mechanicznymi bez konieczności uprzedniego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jakie kary mnie czekają za jazdę pod wpływem?

Zostałem wczoraj zatrzymany w stanie nietrzeźwości (0,34 mg/l) i nie wiem, co mam teraz robić. Nigdy nie byłem karany. Jakie kary mnie czekają za...

 

Co zrobić, by kara za jazdę pod wpływem alkoholu była minimalna?

W sobotę o 12:40 zatrzymała mnie policja do kontroli. Sprawdzili dokumenty oraz trzeźwość. Niestety ubiegłej nocy dosyć dużo wypiłem...

 

Szanse na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Wpadłem w poślizg. Spowodowałem kolizję i dachowałem na poboczu, uszkadzając znak i barierkę w niewielkim stopniu. Podczas kontroli były...

 

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu za granicą, a dokładnie w Czechach. Zostałem tam skazany. Jakie konsekwencje czekają...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »