Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu na okres 1 roku - czy trzeba zdawać egzamin?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-07-05

W 2012 r. mojemu bratu zostało zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu na okres 1 roku. Czy obecnie, aby odzyskać prawo jazdy, oprócz badań lekarskich musi zdawać egzamin?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Z przedstawionego przez Panią opisu wynika, iż brat został skazany za czyn stypizowany w art. 178a ustawy Kodeks karny, kwalifikowany jako występek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Wspomniany przez Panią zakaz prowadzenia pojazdów zastosowany został – obok kary – jako środek karny w rozumieniu art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, który sąd może na zasadzie art. 42 § 1 Kodeksu karnego orzec w wymiarze od 1 roku do lat 15.

Zakaz ten może zostać orzeczony także za wykroczenie określone w art. 87 ustawy Kodeks wykroczeń, tj. w stosunku do osoby kierującej pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza), przy czym równoważnym wymiarem tego środka będzie orzeczenie zakazu kierowania pojazdami na okres 12 miesięcy. Powyżej tego wymiaru sąd może orzekać ten środek zarówno w miesiącach, jak i latach do górnej granicy zagrożenia ustawowego, tj. do lat trzech.

Obowiązek sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego określa art. 49 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Jednocześnie, w przypadku osób, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, zgodnie z którym obowiązek ponownego złożenia egzaminu państwowego dotyczy osób, które zostały pozbawione uprawnień do kierowania pojazdami na okres przekraczający rok.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W omawianym stanie faktycznym, w stosunku do Pani brata orzeczony został środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na czas 1 roku. Okres, na jaki środek ten został orzeczony, nie przekracza zatem wymiaru określonego w tym przepisie.

W przypadku przestępstw, w tym występku z art. 178a Kodeksu karnego, zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach. Obowiązek ponownego sprawdzenia kwalifikacji w drodze egzaminu państwowego aktualizować się będzie zatem w przypadku orzeczenia tego środka karnego w wymiarze od lat 2 do górnej granicy zagrożenia ustawowego (do 15 lat).

Biorąc powyższe pod uwagę, po upływie okresu rocznego okresu, na jaki orzeczony został zakaz, Pani brat będzie mógł ponownie kierować pojazdami mechanicznymi bez konieczności uprzedniego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »