Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy wykonanie kary ulega przedawnieniu?

Autor: Marek Gola

Mój syn otrzymał wyrok w zawieszeniu na lat 3 i nadzór kuratora. Wyjechał jednak do Wielkiej Brytanii. Następnie zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary. W minionym okresie kilka razy odwiedzali nas pracownicy policji. Ostatnio zasugerowali mi, by syn wrócił i poddał się dobrowolnie karze, ponieważ wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii i tak spowoduje jego przymusowy powrót i odbycie odwieszonej kary. Przed pracownikami policji nie kryliśmy faktu, że syn ma pracę i przebywa za granicą. Czy wykonanie kary ulega przedawnieniu (od postanowienia sądu minęło ponad 10 lat)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy wykonanie kary ulega przedawnieniu?

Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i wyjazd skazanego za granicę 

Z treści Pana pytania wynika, że syn został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a nadto został oddany pod dozór kuratora. Następnie kara pozbawienia wolności została zarządzona do wykonania (zapewne z uwagi na brak kontaktu z kuratorem). Przez cały ten czas syn przebywa w Wielkiej Brytanii. Miejsce jego dotychczasowego zamieszkania odwiedzają funkcjonariusze policji. Policja ma świadomość przebywania syna za granicą i wskazuje, iż albo sam się stawi na policji celem wykonania kary pozbawienia wolności, albo zostanie względem niego zastosowana procedura ekstradycyjna.

Zobacz też: Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

Umorzenie postępowania i przedawnienie wykonania kary

Sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego lub innej przyczyny wyłączającej to postępowanie. Istotne znaczenie dla sprawy ma art. 15 § 3 K.k.w., zgodnie z którym zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.

Przeczytaj też: Wezwanie do sądu a pobyt za granicą

Zawieszenie postępowania spowodowane uchylaniem się skazanego od wykonania kary

Zachodzi zatem pytanie, czy skazany (syn) uchyla się od wykonania kary pozbawienia wolności, czy też nie. Na uwagę zasługuje pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 stycznia 2012 r., sygn. akt II AKzw 1378/11, w którego uzasadnieniu wskazano, iż „spoczywanie biegu przedawnienia w razie zawieszenia postępowania wykonawczego zachodzi tylko wtedy, gdy zawieszenie to zostało spowodowane uchylaniem się skazanego od wykonania kary, przy czym okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat (art. 15 § 3 k.k.w.).

Czy pobyt skazanego za granicą oznacza uchylanie się od wykonania kary?

Niemożność ujęcia skazanego, stanowiąca przesłankę zawieszenia postępowania wykonawczego, nie musi oznaczać, że skazany uchyla się od wykonania kary, a może być spowodowana innymi przyczynami. Pobyt skazanego za granicą przez czas dłuższy może upoważniać do uznania, że zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, nie musi to jednak być równoznaczne z uchylaniem się od wykonania kary. Okoliczności i powody wyjazdu skazanego za granicę trzeba ustalić przy ocenie motywów jego zachowania się, zwłaszcza co do jego związku z perspektywą odbycia kary (zob. też uchwałę SN z dnia 12 grudnia 1995 roku – I KZP 35/95, OSNKW 1996, z. 1-2, poz. 2).”

Zachodzi zatem pytanie, jak w przedmiotowej sprawie skazany się zachowuje? Czy odebrał wezwanie do stawiennictwa się w zakładzie karnym dla odbycia kary? Jeżeli tak, to czy od razu wyjechał z kraju? Innymi słowy, powyższe zmierza do ustalenia, czy skazany syn ma świadomość, że wzywano go do zakładu karnego celem odbycia kary, czy też nie.

W tej sytuacji od uprawomocnienia się wyroku musi upłynąć 15 lat, by nie można było wykonać kary pozbawienia wolności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl