Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy spełniłem warunki zatarcia skazania?

Autor: Marek Gola

W dniu 20.09.2014 r. zostałem skazany z art. 116 na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz naprawienie szkody poprzez zapłacenie na rzecz poszkodowanego kwoty pieniężnej. co też uczyniłem. Według przepisów powinno nastąpić zatarcie skazania z urzędu, jednak w KRK nadal widnieje informacja o karze. Czy mam sam wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania. czy też nie zostały spełnione wszystkie warunki zatarcia skazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatarcie skazania

Istotne znaczenie dla Pana ma przepis art. 76 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), zgodnie z którym skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Ponadto zgodnie z art. 107 § 6 K.k. jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Niestety, z przesłanego przez Pana wyciągu z KRK nie wynika. by odnotowano wykonanie środka karnego w postaci naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz poszkodowanego określonej kwoty pieniężnej. Zasadne jest zatem poinformowanie sądu o realizacji powyższego obowiązku – środka karnego.

Nadto należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania z uwagi na upływ okresu zawieszenia oraz dodatkowy okres 6-miesięczny, a nadto naprawienie szkody poprzez zapłacenie na rzecz poszkodowanego określonej kwoty pieniężnej. Owszem może Pan czekać, aż sąd, który Pana skazał, przekaże informacje do wydziału wykonawczego, ale pytanie. kiedy taka informacja zostanie przekazana. Jeżeli złoży Pan Pan wniosek o zatarcie skazania, wówczas informacja będzie w sądzie natychmiastowo.

Zobacz też: Zatarcie skazania a naprawienie szkody

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl