Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spełniłem warunki zatarcia skazania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-14

W dniu 20.09.2014 r. zostałem skazany z art. 116 na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz naprawienie szkody poprzez zapłacenie na rzecz poszkodowanego kwoty pieniężnej. co też uczyniłem. Według przepisów powinno nastąpić zatarcie skazania z urzędu, jednak w KRK nadal widnieje informacja o karze. Czy mam sam wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania. czy też nie zostały spełnione wszystkie warunki zatarcia skazania?

Istotne znaczenie dla Pana ma przepis art. 76 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), zgodnie z którym skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Ponadto zgodnie z art. 107 § 6 K.k. jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Niestety, z przesłanego przez Pana wyciągu z KRK nie wynika. by odnotowano wykonanie środka karnego w postaci naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz poszkodowanego określonej kwoty pieniężnej. Zasadne jest zatem poinformowanie sądu o realizacji powyższego obowiązku – środka karnego.

Nadto należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o zatarcie skazania z uwagi na upływ okresu zawieszenia oraz dodatkowy okres 6-miesięczny, a nadto naprawienie szkody poprzez zapłacenie na rzecz poszkodowanego określonej kwoty pieniężnej. Owszem może Pan czekać, aż sąd, który Pana skazał, przekaże informacje do wydziału wykonawczego, ale pytanie. kiedy taka informacja zostanie przekazana. Jeżeli złoży Pan Pan wniosek o zatarcie skazania, wówczas informacja będzie w sądzie natychmiastowo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wniosek wizowy a zatarcie skazania

Przed paroma laty zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wyrok uległ już zatarciu. Aktualnie staram się...

Popełnienie przestępstwa przed laty

Przestępstwo z art. 284 § 2 K.k. i 286 § 1 K.k. zostało popełnione w przed 2000 r. Po jakim czasie sprawy zostaną przedawnione? Czy...

Kiedy i jak mogę się ubiegać o zatarcie kary?

Za kilka dni upłynie rok od zatrzymania mi prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Kiedy i jak mogę się ubiegać o zatarcie kary? Dodam, że...

Przedawnienie podejrzenia o przestępstwo

Od 12 lat na stale mieszkam w Anglii. Kilka dni temu doręczono mi wezwanie do prokuratury w Polsce. Napisano, że jestem podejrzany o przestępstwo...

Jak otrzymać świadectwo o niekaralności?

Wyszedłem z więzienia 7 lat temu, miałem wiele nagród za dobre sprawowanie. Obecnie ułożyłem sobie życie na nowo, dawne przewinienia już są za mną,...

Kara zagraniczna a polski rejestr

W 2008 roku zostałem ukarany w Wielkiej Brytanii za jazdę pod wpływem alkoholu (0,69 promila). Dostałem grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów przez...

Kiedy następuje zatarcie skazania?

W 2013 r. mąż został zatrzymany przez policję i ta odebrała mu prawo jazdy na rok. Miał jeszcze wyrok w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »