Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy sąd powinien przesłać wyrok po umorzeniu sprawy warunkowo?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-07-03

Czy sąd powinien przesłać wyrok po umorzeniu sprawy warunkowo? Nie dostałem wyroku i nie wiedziałem, kiedy się uprawomocni. Otrzymałem tylko wezwanie do zapłaty kary w kwocie 1500 zł. Na rozprawie nie byłem, bo nie była obecność obowiązkowa. Czekałem na wyrok, a dzisiaj złapała mnie policja, jak jechałem trzeźwy skuterem. Nie pojechałbym żadnym pojazdem, jakbym dostał wyrok z sądu i wiedział, że wyroki jest już prawomocny. O tym poinformowała mnie policja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu postępowania karnego stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono. Doręczenie wyroku, także warunkowo umarzającego postępowania, następuje zatem na wniosek.

Otrzymanie przez Pana wezwania do zapłaty na kwotę 1500 zł oznaczało, że wyrok jest już prawomocny. Po uprawomocnieniu się orzeczenia wyrok jest następnie przekazywany do sekcji wykonawczej danego sądu, który zajmuje się m.in. egzekucją grzywien, świadczeń pieniężnych oraz opłat.

Gdyby od wyroku została wniesiona apelacja przez prokuraturę, wówczas zostałby Pan o tym powiadomiony (wyrok nie byłby prawomocny do czasu rozpoznania apelacji przez sąd II instancji). Z uwagi na zaskarżenie orzeczenia nie mógłby Pan być wówczas wezwany do zapłaty grzywny.

Zgodnie z art. 100 § 3 wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka odwoławczego, jeżeli ustawa tak stanowi. Orzeczenia z chwilą ogłoszenia funkcjonują już w obrocie prawnym i wywołują skutki prawne (oczywiście od momentu ich uprawomocnienia).

A zatem nieobecność oskarżonego na ogłoszeniu wyroku nie rodzi po stronie sądu obowiązku doręczenia mu czy to orzeczenia czy też odrębnego pouczenia o treści art. 100 § 3 w zw. z art. 422 § 1 (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt II KZ 4/17).

Podsumowując, niestety sąd w Pana przypadku nie był zobowiązany do przesłania Panu odpisu wyroku z urzędu. Brak udziału w postępowaniu niestety naraża uczestników na takie konsekwencje. W procedurze karnej przyjęto rozwiązanie, że udział oskarżonego w rozprawie jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »