Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd powinien przesłać wyrok po umorzeniu sprawy warunkowo?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-07-03

Czy sąd powinien przesłać wyrok po umorzeniu sprawy warunkowo? Nie dostałem wyroku i nie wiedziałem, kiedy się uprawomocni. Otrzymałem tylko wezwanie do zapłaty kary w kwocie 1500 zł. Na rozprawie nie byłem, bo nie była obecność obowiązkowa. Czekałem na wyrok, a dzisiaj złapała mnie policja, jak jechałem trzeźwy skuterem. Nie pojechałbym żadnym pojazdem, jakbym dostał wyrok z sądu i wiedział, że wyroki jest już prawomocny. O tym poinformowała mnie policja.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka
Szybkość i rzetelność opinii, możliwość precyzowania problemu.
Marek, nauczyciel
Przystępny sposób omówienia problemu, poparty paragrafami. Dziękuję serdecznie Panu Adamowi Dąbrowskiemu.

Danuta, 59 lat
Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena

Zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu postępowania karnego stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono. Doręczenie wyroku, także warunkowo umarzającego postępowania, następuje zatem na wniosek.

Otrzymanie przez Pana wezwania do zapłaty na kwotę 1500 zł oznaczało, że wyrok jest już prawomocny. Po uprawomocnieniu się orzeczenia wyrok jest następnie przekazywany do sekcji wykonawczej danego sądu, który zajmuje się m.in. egzekucją grzywien, świadczeń pieniężnych oraz opłat.

Gdyby od wyroku została wniesiona apelacja przez prokuraturę, wówczas zostałby Pan o tym powiadomiony (wyrok nie byłby prawomocny do czasu rozpoznania apelacji przez sąd II instancji). Z uwagi na zaskarżenie orzeczenia nie mógłby Pan być wówczas wezwany do zapłaty grzywny.

Zgodnie z art. 100 § 3 wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka odwoławczego, jeżeli ustawa tak stanowi. Orzeczenia z chwilą ogłoszenia funkcjonują już w obrocie prawnym i wywołują skutki prawne (oczywiście od momentu ich uprawomocnienia).

A zatem nieobecność oskarżonego na ogłoszeniu wyroku nie rodzi po stronie sądu obowiązku doręczenia mu czy to orzeczenia czy też odrębnego pouczenia o treści art. 100 § 3 w zw. z art. 422 § 1 (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt II KZ 4/17).

Podsumowując, niestety sąd w Pana przypadku nie był zobowiązany do przesłania Panu odpisu wyroku z urzędu. Brak udziału w postępowaniu niestety naraża uczestników na takie konsekwencje. W procedurze karnej przyjęto rozwiązanie, że udział oskarżonego w rozprawie jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy zgłaszać gwałt?

Dowiedziałem się, że moja córka została zgwałcona. Do gwałtu miało dojść 3 miesiące temu. Problem jest w tym, że córka po tym gwałcie jeszcze...

Czy mogę odmówić odpowiedzi na pytania sądu?

Brat będzie miał sprawę o jazdę samochodem bez dokumentów. Sprawę wniosła policja na podstawie, jak się okazuje, fałszywych zeznań świadka, który...

Sprawa dotycząca napaści na pracownika

W czasie pracy pracujący w mojej spółce cywilnej pracownik został napadnięty, kilkukrotnie uderzony metalowym narzędziem w głowę. Sprawca...

Uzyskanie dokumentów z policji po kradzieży samochodu

Dwa miesiące temu ukradziono mi samochód. W zeszły czwartek zadzwonił policjant do mojego adwokata i powiedział, że umorzył postępowanie. Dziś...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »