Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy pracodawca dowie się o postępowaniu karnym za posiadanie narkotyków?

Autor: Marta Wawrzyniak

Wczoraj zostałem zatrzymany do kontroli drogowej. Doszło do przeszukania i funkcjonariusze znaleźli przy mnie narkotyki (0,75 g amfetaminy). Przyznałem się do winy i oczekuję na sprawę w sądzie. Czy organy ścigania albo sąd w jakiś sposób kontaktują się z pracodawcą osoby oskarżonej albo skazanej? Czy mój pracodawca dostanie informację o o postępowaniu karnym za posiadanie narkotyków i wyroku, jaki zapadnie w mojej sprawie, albo też zostanie poinformowany o przebiegu wydarzenia? Jeżeli tak, stracę pracę w trybie natychmiastowym, dlatego proszę o odpowiedź.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracodawca dowie się o postępowaniu karnym za posiadanie narkotyków?

Wyjątki od reguły nieinformowania pracodawcy o postępowaniu i wyroku karnym

Odpowiadając na zadane pytanie, wyjaśniam, iż zasadą w procesie karnym jest nieinformowanie pracodawcy o toczącej się sprawie oraz prawomocnym wyroku. Od powyższej reguły są jednak wyjątki uzależnione od dwóch czynników:

  1. rodzaju wykonywanej pracy,
  2. rodzaju środków karnych orzeczonych w wyroku.

Zgodnie z treścią art. 21 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2020 r., poz. 30 t.j. z dnia 2020.01.09) – prokurator zawiadamia przełożonych o wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom, a także duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów.

Zobacz też: Czy pracodawca dowie się o wyroku

Kiedy pracodawca otrzymuje odpis wyroku w sprawie karnej?

Przechodząc do drugiej kategorii – przesłanek obligujących sąd do zawiadomienia pracodawcy o postępowaniu karnym, wyjaśniam, iż zostały one wskazane w art. 180 oraz 182 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2019 r., poz. 676 t.j. z dnia 2019.04.11). Przywołane przepisy przewidują przesłanie odpisu wydanego wyroku pracodawcy w sytuacji, gdy:

  • orzeczony zostanie zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, jeśli skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód,
  • orzeczony zostanie zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli skazany wykonuje zawodowo czynności związane z prowadzeniem pojazdów.

Reasumując, jeżeli nie świadczy Pan pracy jako funkcjonariusz publiczny, urzędnik, żołnierz czy duchowny, a jedynym Pana zarzutem było posiadanie narkotyków – Pański pracodawca nie zostanie powiadomiony ani przez prokuratora, ani przez sąd o toczącym się postępowaniu i wydanym orzeczeniu kończącym sprawę. Jeśli jednak poza posiadaniem narkotyków, prowadził Pan pojazd pod ich wpływem i zostanie wobec Pana orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, a jest Pan zawodowym kierowcą – pracodawca zostanie poinformowany o wydanym wyroku.

Warto mieć również na uwadze okoliczność, iż wydanie wyroku skazującego powoduje wpis do Krajowego Rejestru Karnego. Do czasu zatarcia skazania będzie Pan w nim figurował jako osoba karana. Ta okoliczność ma jednak największe znaczenie w przypadku zmiany miejsca pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl