Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już nieważne?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zabrano mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, ale w trakcie kontroli drogowej okazało się, że minął czas, na jaki było wydane z powodów zdrowotnych. Co teraz, czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już od 6 miesięcy nieważne? Zapłaciłem mandat 500 za jazdę bez uprawnień. Czy zostanie mi zabrane prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli nie figuruję w systemie? Tak mi powiedział policjant.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zabrać prawo jazdy, jeśli było ono już nieważne?

Zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policja może zatrzymać uprawnienia za pokwitowaniem. Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić, między innymi, na skutek następujących okoliczności:

  • istnieje podejrzenie, że kierujący pojazdem jest nietrzeźwy lub znajduje się pod wpływem środków odurzających;
  • prawo jazdy jest nieczytelne lub zniszczone w stopniu utrudniającym jego czytelność;
  • istnieje podejrzenie, że prawo jazdy jest podrobione lub przerobione;
  • termin ważności prawa jazdy upłynął;
  • wobec kierującego pojazdem wydano postanowienie bądź decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy;
  • wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów bądź wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do prowadzenia pojazdów;
  • kierujący pojazdem przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h;
  • kierujący pojazdem przewozi zbyt dużą liczbę osób.

Zobacz też: Podrobione prawo jazdy

Przekroczenie prędkości przez kierowce bez uprawnień do prowadzenia pojazdów

Z opisu wynika, iż popełnił Pan dwa wykroczenia. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń (art. 9. Kara przy zbiegu przepisów ustawy):

„§ 1. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.
§ 2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów”.

Policjant nie mógł Pana ukarać podwójnym zatrzymaniem prawa jazdy ani punktami karnymi, bowiem nie miał Pan uprawnień do kierowania pojazdami. Jednak z uwagi na zbieg wykroczeń może zostać orzeczona kara łączna, szczególnie jeśli popełnienie wykroczenia zostało zanotowane, i zostanie wszczęte postępowanie. Nawet jeśli po badaniach odzyska Pan prawo jazdy, starosta będzie mógł zawiesić Pana uprawnienia na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl