Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bilet na stawienie się do więzienia - czy można odroczyć karę pozbawienia wolności?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-01-16

Mój chłopak dostał wyrok – 2 lata i bilet na stawienie się do więzienia. Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności? Narzeczony ma chorego ojca i sam też ma problemy ze zdrowiem. Poza tym mieszkamy razem i jeśli pójdzie do więzienia to trudno będzie mi z mojej pensji utrzymać mieszkanie. Co możemy zrobić?

W opisywanej przez Panią sytuacji jedyną możliwością na uniknięcie rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności w wyznaczonej dacie jest skorzystanie z instytucji odroczenia kary.

W związku z powyższym chłopak Pani powinien złożyć wniosek do sądu o odroczenie względem jego osoby wykonania kary.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego odroczenie nastąpić może w przypadku gdyby wykonanie kary pociągało za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny.

Pod pojęciem „skutki zbyt ciężkie” rozumieć należy stany faktyczne, do których przykładowo można zaliczyć:

1) chorobę skazanego, inną niż określona w art. 150 K.k.w. (choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary) np. problemy ortopedyczne, psychiatryczne, wymagające długotrwałego leczenia i stałej opieki lekarskiej;

2) chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, którą może zapewnić tylko skazany;

3) konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;

4) okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;

5) potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;

6) wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;

7) wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub opiekuje się nimi, zaś opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby (Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008).

Powołując się na któryś z powoływanych powyżej argumentów należy załączyć do wniosku dowody mogące stanowić potwierdzenie podnoszonych okoliczności – zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia ojca (najlepiej pełną dokumentację leczenia). Dodatkowo także dokumentację dotyczącą stanu zdrowia Pani chłopaka.

Kolejną kwestia jest Wasza sytuacja finansowa, czyli tutaj proszę zrobić zestawienie, ile zarabiacie i jakie macie koszty życia, czyli np. najmu mieszkania, by wskazać, jak pogorszy się Pani sytuacja finansowa. Aby jednak ten argument był poważnie potraktowany natychmiast proszę udać się do urzędu stanu cywilnego i zarezerwować termin ślubu. Wyznaczona data ślubu jest zawsze świetnym powodem do odroczenia kary.

Jest jeszcze jedna możliwość – to jest udanie się przez narzeczonego w dniu jutrzejszym do szpitala na oddział, by zyskać usprawiedliwienie dla niestawiennictwa w zakładzie, a jednocześnie uzupełni to historię choroby narzeczonego.

We wniosku proszę również zawrzeć prośbę o wstrzymanie wykonalności orzeczenia do czasu rozpoznania zażalenia.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 80 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyprostowanie spraw z przeszłości bez odsiadki

Mój kolega jest poszukiwany, gdyż trzy lata temu został skazany na rok odsiadki za jazdę po spożyciu (bo to nie było pierwszy raz). Wyjechał za granicę...

Policja zatrzymała moje rzeczy, mimo że to współlokator jest podejrzany o handel narkotykami

Mój współlokator jest podejrzewany o handel narkotykami. W związku z tym policja przeszukała wspólnie wynajmowane przez nas mieszkanie....

Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności obwinionego

Zostałem przesłuchany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i postawiono mi zarzut o wykroczenie nielegalnego zatrudnienia obcokrajowca....

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest wyrokiem skazującym

Muszę w pracy uzyskać certyfikat dotyczący dostępu do danych poufnych. W ankiecie jest pytanie, czy byłem karany za przestępstwo i nie wiem,...

Obrażanie, wyzywanie, zastraszanie w internecie - co zrobić?

Padłam ofiarą stalkingu, jestem obrażana, wyzywana, zastraszana przez własną matkę (w internecie, na forach i innych stronach). Wyłączyłam...

Jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby?

Potrzebuję podpowiedzi, jak uzyskać wyrok sądu karnego w imieniu innej osoby. Pewna osoba (daleka znajoma) uzyskała informację, że jest poszukiwana przez...

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa?

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Czy takie dowody mają „termin...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »