Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bilet na stawienie się do więzienia - czy można odroczyć karę pozbawienia wolności?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-01-16

Mój chłopak dostał wyrok – 2 lata i bilet na stawienie się do więzienia. Czy można odroczyć karę pozbawienia wolności? Narzeczony ma chorego ojca i sam też ma problemy ze zdrowiem. Poza tym mieszkamy razem i jeśli pójdzie do więzienia to trudno będzie mi z mojej pensji utrzymać mieszkanie. Co możemy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisywanej przez Panią sytuacji jedyną możliwością na uniknięcie rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności w wyznaczonej dacie jest skorzystanie z instytucji odroczenia kary.

W związku z powyższym chłopak Pani powinien złożyć wniosek do sądu o odroczenie względem jego osoby wykonania kary.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego odroczenie nastąpić może w przypadku gdyby wykonanie kary pociągało za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny.

Pod pojęciem „skutki zbyt ciężkie” rozumieć należy stany faktyczne, do których przykładowo można zaliczyć:

1) chorobę skazanego, inną niż określona w art. 150 K.k.w. (choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary) np. problemy ortopedyczne, psychiatryczne, wymagające długotrwałego leczenia i stałej opieki lekarskiej;

2) chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, którą może zapewnić tylko skazany;

3) konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;

4) okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;

5) potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;

6) wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;

7) wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub opiekuje się nimi, zaś opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby (Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX / Arche, 2008).

Powołując się na któryś z powoływanych powyżej argumentów należy załączyć do wniosku dowody mogące stanowić potwierdzenie podnoszonych okoliczności – zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia ojca (najlepiej pełną dokumentację leczenia). Dodatkowo także dokumentację dotyczącą stanu zdrowia Pani chłopaka.

Kolejną kwestia jest Wasza sytuacja finansowa, czyli tutaj proszę zrobić zestawienie, ile zarabiacie i jakie macie koszty życia, czyli np. najmu mieszkania, by wskazać, jak pogorszy się Pani sytuacja finansowa. Aby jednak ten argument był poważnie potraktowany natychmiast proszę udać się do urzędu stanu cywilnego i zarezerwować termin ślubu. Wyznaczona data ślubu jest zawsze świetnym powodem do odroczenia kary.

Jest jeszcze jedna możliwość – to jest udanie się przez narzeczonego w dniu jutrzejszym do szpitala na oddział, by zyskać usprawiedliwienie dla niestawiennictwa w zakładzie, a jednocześnie uzupełni to historię choroby narzeczonego.

We wniosku proszę również zawrzeć prośbę o wstrzymanie wykonalności orzeczenia do czasu rozpoznania zażalenia.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 80 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »