Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy moje nazwisko widnieje w rejestrze karnym?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-05-01

W 2013 r. zostałem zatrzymany przy prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, w tym samym roku zostałem skazany rocznym zakazem prowadzenia samochodu i grzywną, którą zapłaciłem. Czy moje nazwisko widnieje w rejestrze karnym, czy prawnie wyrok uległ zatarciu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że w Pana sprawie przyjęło kwalifikację z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. ustalono, że dopuścił się Pan przestępstwa, a nie wykroczenia.

Wobec powyższego wyraźnie podkreślić należy, iż najważniejsze jest by kara grzywny oraz środek karny zostały wykonane, albowiem to przesądza o tym, czy wyrok uległ zatarciu, czy też nie. Zgodnie z art. 107 § 4a Kodeksu karnego „w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jednakże, jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego”.

Innymi słowy jeżeli wyrok zapadł w dniu 28 października 2013 r. i zarówno kara, jak i środek karny zostały wykonane, to uznać należy, że wyrok uległ zatarciu, bowiem nie ma żadnych innych powodów, by wyrok nadal figurował w KRK.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wniosek wizowy a zatarcie skazania

Przed paroma laty zostałem skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wyrok uległ już zatarciu. Aktualnie staram się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »