Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest sens składać sprzeciw od wyroku?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-11-04

Kilka miesięcy temu doszło między mną a sąsiadką do konfliktu sąsiedzkiego. Nawzajem robiłyśmy sobie złośliwe żarty i kłótnia przybierała na sile. Kiedyś dałam sąsiadce z koleżanką pewną kartkę za wycieraczkę samochodu. Jakieś czas później dostałyśmy wezwanie na komisariat w sprawie porysowania samochodu. Na nagraniu z monitoringu nie widać, co robimy. Oczywiście nie uszkodziłam jej samochodu, otarcia były wcześniej. Musimy teraz zapłacić wysoką grzywnę i zadośćuczynienie. Czy jest sens składać sprzeciw od wyroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy jest sens składać sprzeciw od wyroku?

W opisywanej przez Panią sytuacji powinna Pani i koleżanka złożyć sprzeciw od wyroku.

Jeżeli zdecyduje się Pani na złożenie sprzeciwu od doręczonego orzeczenia, dojdzie do rozprawy i będzie mogła Pani na niej wyjaśnić przebieg zdarzenia ze swojego punktu widzenia oraz skonfrontować go z tym, co mówi sąsiadka. To, co jest najważniejsze przy składaniu sprzeciwu, to to, że sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który traci moc z chwilą prawidłowego złożenia sprzeciwu. Oznacza to, iż wyrok, który zapadnie, będzie mógł być zarówno łagodniejszy, jak i ostrzejszy niż ten zaskarżany, ale również może Panią i koleżankę uniewinnić.

Po doręczeniu Panu wyroku nakazowego ma Pan 7 dni na złożenie sprzeciwu do tego samego sądu, który wydał wyrok nakazowy (art. 506 § 1 Kodeksu postępowania karnego). W piśmie tym wystarczy wskazać sygnaturę sprawy widoczną na doręczonym Pani nakazie i wskazać, że zaskarża Pani wyrok w całości i wnosi o przekazanie sprawy do rozpoznania w trybie zwyczajnym. Proszę pamiętać by sprzeciw wysłać listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym sądu, biorąc potwierdzenie złożenia na swoim egzemplarzu sprzeciwu. Sprzeciw składa/wysyła się w 1 egzemplarzu, zatrzymując drugi egzemplarz dla siebie.

W postępowaniu toczącym się po sprzeciwie będzie Pani składać wyjaśnienia (nie zeznania, bo te składają tylko świadkowie) jako oskarżona. Tak samo wyjaśniać będzie mogła koleżanka, jeżeli również odwoła się od wyroku, jeżeli zaakceptuje ona obecny wyrok, a Pani będzie chciała zadać jej pytania, to sąd wezwie ja do złożenia zeznań w charakterze świadka. Jeżeli są inne osoby, które mogą potwierdzić, iż to nie Panie uszkodziły pojazd, to także te osoby należy przesłuchać. Jeżeli zaś znajdą Panie świadków, którzy potwierdzą, iż pojazd uszkodzony został wcześniej, niż twierdzi sąsiadka, to jest to doskonały dowód w sprawie.

W chwili składania sprzeciwu nie ponosi Pani żadnej opłaty. Dopiero o skończonym postępowaniu i wydaniu wyroku sąd może nałożyć na Panie zobowiązanie do zwrotu kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przez Skarb Państwa. Jeżeli nie ma Pani dochodu lub jest on niewielki, to może Pani wnieść o zwolnienie jej z kosztów sądowych. Osobiście zawsze klientom polecam złożenie sprzeciwu, bo niewiele tracą, a dużo mogą zyskać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa?

Ile czasu od uzyskania dowodów z nagrań mam na zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Czy takie dowody mają „termin...

 

Czy zeznania dzieci przesłuchanych przez pedagoga szkolnego mogą być dopuszczone jako dowód w sprawie karnej?

Czy zeznania dzieci (poniżej 13 lat) przesłuchanych przez pedagoga szkolnego mogą być dopuszczone jako dowód w sprawie karnej? Pedagog przedstawił...

 

Czy mogę uniknąć stawiennictwa w sądzie jako świadek?

Otrzymałam wezwanie do sądu jako świadek w sprawie, w której zeznawałam ponad 5 lat temu na policji. Nie chcę iść na rozprawę, bo takie sytuacje...

 

Udowodnienie winy przez badanie wariografem

Udowodnienie winy przez badanie wariografem

Wystąpiłem z aktem oskarżenia z przeciw osobie z 212 K.k. Obawiam się, że może kłamać w celu uniknięcia odpowiedzialności. Na jakiej...

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na pracę

Prawie 6 miesięcy temu zostałem zatrzymany na skuterze po spożyciu alkoholu. Poddałem się dobrowolnie karze i dostałem mandat 500 zł oraz 6 miesięcy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »