Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co robić, skoro rodzice kryją agresywnego syna?

Autor: Eliza Rumowska

Mój brat znęca się nad moimi rodzicami, nade mną i nad naszą siostrą. To nie tylko awantury, ale nieraz także przemoc. Poza tym wynosi wartościowe rzeczy z domu i sprzedaje, żeby mieć na alkohol. Mam nagrane, jak nam grozi. Rodzice jednak go kryją, tłumaczą przed sąsiadami. Co robić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie przestępstwa

Przestępstwom takim należy i można przeciwdziałać, bowiem sam problem się nie rozwiąże – wręcz przeciwnie, może się jedynie pogłębiać.

W takich przypadkach należy wybrać wielotorowy sposób działania. Nie tylko klasycznie zgłosić przestępstwo i żądać jego ścigania przez policję czy prokuraturę, ale także (a może przede wszystkim) podjąć działania przewidziane w Kodeksem karnym i specjalnej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – jej tekst w załączeniu.

Co do zasady Kodeks karny jednoznacznie kwalifikuje takie zachowanie jako karalne definiując ten typ przestępstwa w art. 207:

„Art. 207. [Znęcanie się]

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Zobacz też: Znęcanie psychiczne po alkoholu

Zespoły powołane do walki z przemocą

Jednakże praktycznie nad realizacją tego celu czuwać ma nie tylko policja i prokurator – ale także służby społeczne do tego powołane załączoną ustawą. Takimi służbami są właściwe dla miejsca zamieszkania OPS-y. Tam powinny funkcjonowali działać zespoły powołane do walki z przemocą – są to zespoły interdyscyplinarne złożone ze specjalistów) psycholog, lekarz, prawnik itp. jestem członkiem takiego zespołu przy jednym z GOPS-ów), który w procesie pomocy ofiarom przemocy domowej maja realizować o szczególne zadania w ramach wsparcia i faktycznych poczynań mających na celu ukrócenie przemocy i izolację sprawcy. Jeżeli taki zespół działa sprawnie, a ofiara przemocy konsekwentnie się z nim komunikuje – to zanim dojdzie do skazania – ofiary przemocy dostana pomoc od psychologa, pracownika socjalnego itp. a także pomoc prawną w sformułowaniu zawiadomienia o przestępstwie, także objęciu niebieską kartą, a jeżeli to konieczne – zastosowaniu środków karnych już na czas trwania postępowania karnego.

Proszę więc tam skierować swoje kroki – jeżeli tamta pomoc będzie niesatysfakcjonująca, to służę przygotowaniem odpowiednich pism w ramach kontynuacji obsługi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl