Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu?

Autor: Marek Gola

Mój tata został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał 0,58 promila. Dostał pismo od prokuratora z informacją, że sprawa zostanie skierowana do sądu. Chcąc złagodzić wyrok, sam z siebie napisał pismo o dobrowolnym poddaniu się karze (nikt mu tego nie zaproponował). Ja mam wątpliwości, czy dobrze robi, bo godzi się nie wiadomo na jakie warunki. Co powinien zrobić? Czy ma czekać na odpowiedź tego pana z prokuratory? Co jeśli prokurator zaproponuje niekorzystne warunki? Czy lepiej wycofać zgodę na dobrowolne poddanie się karze? Proszę o informacje co ma zrobić ojciec po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu i otrzymaniu informacji z prokuratury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani tata został zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 0,58 promila. Tata poddała się dobrowolnie karze, niemniej Pani ma wątpliwości, czy dobrze zrobił. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że Pani tata nigdy nie był w przeszłości karany, a jeżeli był skazanie uległo zatarciu. W chwili obecnej w mojej ocenie, mając na uwadze pomiar badania, na miejscu Pani ojca starłbym się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 K.k. do art. 42 § 2 K.k. pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002 r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny.

Wykazanie okoliczności jazdy po alkoholu

Nie podejmując walki nie przekona się Pani. Nie ulega jednak wątpliwości, iż podjęcie próby wykazania, że zachowanie Pani ojca było spowodowane nadzwyczajną sytuacją i gdyby nie ono, nigdy nie wsiadałby do samochodu, może wpłynąć korzystanie na wymiar kary. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż na Pani ojcu będzie ciążył ciężar wykazania, że sytuacja nadzwyczajna miała miejsce. Innymi słowy, będzie ją Pani ojciec musiał udowodnić. Niemniej jednak walczyłbym na Pani ojca miejscu o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W tym celu należałoby wysłać pismo do sądu, w którym cofa wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wnosi o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres 1 roku i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, nadto nawiązkę w kwocie np. 2000 zł. 

Pozostaje jedynie pytanie, na jakiej drodze (czy ruchliwej czy też nie), a także o jakiej porze dnia ojciec został zatrzymany. Warto odpowiedzieć na te pytania przed podjęciem właściwych kroków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl