Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków?

Autor: Katarzyna Bereda

Prowadziłem samochód, będąc pod wpływem alkoholu, zostałem zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zatrzymali mi prawo jazdy. Co mi grozi za takie przestępstwo? Nie spowodowałem żadnego wypadku ani nikt nie ucierpiał. Co zrobić, żeby konsekwencje były jak najłagodniejsze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. Jeśli pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem (zob. K. Buchała, Glosa, s. 832-833; wyrok SN z 05.02.1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA 1988, Nr 1, poz. 12). Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich (Marek, Kodeks karny, 2010, s. 423). W zakres prowadzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem SN, wchodzi również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym (zob. wyrok SN z 18.03.2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 56).

W świetle przepisów prawa i wobec stanowiska orzecznictwa w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może Pan się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania, jeżeli nie był Pan wcześniej karany, ani nie zachodzą inne obciążające przesłanki. Wymiar kary zależy oczywiście od okoliczności konkretnej sprawy i każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jednak z uwagi na wymienione w przepisie kary proponuję, aby ubiegał się Pan o orzeczenie kary grzywny – o ile oczywiście posiada Pan środki na jej uregulowanie.

Świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ponadto, zgodnie z art. 43a § 2 K.k.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”.

Z uwagi na treść powołanego przepisu – oprócz kary przewidzianej w cytowanym na początku art. 178a § 1 K.k. (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) – sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 K.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

Podsumowując: najprawdopodobniej zostanie wobec Pana orzeczona jedna z kar przewidzianych w art. 178 K.k., a także środki karne wskazane poniżej, czyli świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie krótszy niż 3 lata.

Na ten moment proponuję skontaktować się np. telefonicznie z prokuraturą rejonową w Pana miejscowości i dowiedzieć się, na jakim etapie jest postępowanie i ewentualnie porozmawiać z prokuratorem o wnioskowanej karze. Jeżeli dobrowolnie podda się Pan karze, jej wymiar może być niższy, przy czym środki karne, czyli zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne, są orzekane przy takim typie przestępstwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl