Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co grozi za kolizję po alkoholu przy zabranym prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dwa lata temu zatrzymano mi prawo jazdy i orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy – po spożyciu alkoholu. Prawa jazdy do tej pory nie odzyskałem. Dwa dni temu, jadąc bez uprawnień i pod wpływem alkoholu, doprowadziłem do kolizji, uderzyłem w znak drogowy. Nikomu nic się nie stało. Proszę o poradę, co mi grozi i co robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co grozi za kolizję po alkoholu przy zabranym prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Jazda po alkoholu

17 września weszły w życie surowsze przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu.

Należy nadto zwrócić uwagę, że będąc uprzednio karanym za czyn z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, popełnił Pan po raz kolejny ten sam czyn, chyba że został Pan wcześniej jedynie ukarany za wykroczenie, bowiem skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi okoliczności kwalifikującej z art. 178a.

Wcześniejsze skazanie za przestępstwo

Jeśli wcześniej był Pan skazany za przestępstwo z art. 178a, Pana zachowanie będzie zakwalifikowane jako czyn z art. 178a § 4 z uwagi na uprzednie skazanie z art. 178a § 1. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

W niniejszej sprawie może zostać (zapewne będzie) wobec Pana orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 3 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami”.

W opisanej sytuacji warunkowe zawieszenie kary jest prawie niemożliwe, orzekane jest w wyjątkowych okolicznościach.

Jeśli wcześniej było to tylko wykroczenie, odpowie Pan z art 178a § 1:

„1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Do tego w obu przypadkach dojdzie odpowiedzialność za prowadzenie auta bez uprawnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl