Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Autor: Marek Gola

Dostałam wyrok nakazowy za zniszczenie mienia - 80 stawek po 10 zł. Odwołuje się od niego, by warunkowo umorzyć postępowanie. Zapłaciłam dobrowolnie i przeprosiłam pokrzywdzoną, ale nie chciała przyjąć przeprosin. Jest to wypadek mniejszej wagi. Czy mogę dostać łagodniejszy wyrok?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Kara grzywny za zniszczenie cudzej rzeczy

Jak można domniemywać dopuściła się Pani przestępstwa określonego w art. 288 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wskazuje Pani, iż została wobec Pani zastosowana kara grzywny, co nakazuje uznać, że sąd ocenił Pani zachowanie jako czyn mniejszej wagi. Zgodnie z art. 288 § 2 wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W mojej ocenie w niniejszej sprawie, o ile Pani nie była nigdy kara za przestępstwo umyślne, postępowanie karne winno być warunkowo umorzone.

Zobacz też: Umorzenie postępowania o demoralizację

Warunkowe umorzenie postępowania karnego ze względu na niską szkodliwość społeczną

Zgodnie z art. 66 sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Przeczytaj też: Zniszczenie mienia przez sąsiada

Wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania karnego

O ile zatem sąd skazał Panią na najniższą karę rodzajową, tj. grzywnę, uznać należy, że winien postępowanie warunkowo umorzyć, jeśli nie była Pani uprzednio karana za przestępstwo umyślne. Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne”. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, s. 163). 

O ile zatem spełnia Pani ww. przesłanki – w szczególności brak skazania – uważam, że należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie go wraz z odpisem wyroku celem wywiedzenia apelacji i wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl