Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak odpowiedzi prokuratora w sprawie zniesienia środka zapobiegawczego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-05

Czy prokurator ma obowiązek odpowiadać na pisma adwokata (dotyczy zniesienia środka zapobiegawczego)? Jeśli tak, to w jakim czasie? Mój adwokat wysłał już cztery pisma do prokuratora. Pierwsze ponad pół roku temu. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi i dziwi mnie ten zupełny brak odpowiedzi ze strony prokuratora.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

Z treści Pana pytania wynika, że toczy się postępowanie karne, w której to sprawie obrońca złożył wniosek o zniesienie środka zapobiegawczego. Prokurator nie udzielił odpowiedzi na taki wniosek. Pierwsze pismo wniesione zostało ponad pół roku temu. Od tego czasu obrońca złożył już cztery pisma, odpowiedzi żadnej nie ma.

Zgodnie z art. 253 K.p.k. środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy, jak również o ucieczce oskarżonego z aresztu śledczego, chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.

Mowa jest zatem o działaniu niezwłocznym. Niezwłocznie to innymi słowy bez zbędnej zwłoki. Nie można jednak mówić o uzasadnionej zwłoce, jeżeli pierwsze pismo miało zostać złożone ponad pół roku temu. Wręcz przeciwnie, można wskazywać na przewlekłość rozpoznania wniosku. Powyższe ma jednak zastosowanie do działania prokuratora z urzędu.

Jeżeli złożono wniosek o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego to zgodnie z art. 254 § 1 K.p.k. wniosek taki winien być rozpoznany w terminie 3 dni. Ustawodawca wskazuje bowiem, iż „Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy”.

Termin trzydniowy jest jednak terminem instrukcyjnym, co powoduje, że jego niezachowanie nie może skutkować negatywnymi dla tegoż prokuratora konsekwencjami. Nie ulega jednak wątpliwości, że nierozpoznanie przez prokuratora żadnego wniosku przez kilka miesięcy, nie jest już niczym uzasadnione i wskazuje wprost na przewlekłość w rozpoznaniu wniosku.

W mojej ocenie zanim Pan jednak będzie składał skargę na działania prokuratora w zakresie przewlekłości (o ile taka skarga w ogóle przysporzy Panu korzyści – obawiam się, że nie), to udałbym się do prokuratury po uprzednim złożeniu wniosku stosowanie do treści art. 156 § 5 K.p.k. o udostępnienie akt sprawy i ustalił, czy wnioski, o których mówi Pana obrońca, aby na pewno wpłynęły do prokuratury i znajdują się w aktach sprawy. Przyznam bowiem szczerze, że wierzyć mi się nie chce, że prokurator przez kilka miesięcy nie rozpoznaje wniosku. Bez znaczenia, czy rozpoznanie byłoby na Pana korzyść, czy też nie. Chodzi jedynie o jego rozpatrzenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Wczoraj zostałem zatrzymany i odebrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Miałem powyżej 1,5 promila. Wiem, że stracę prawo jazdy na co...

Zasady dotyczące prawomocności wyroku

Otrzymałem wyrok nakazowy (ukaranie grzywną i kosztami sądowymi). Czy w otrzymanym piśmie powinny być umieszczone zasady dotyczące prawomocności...

Sprawa kradzieży sprzed kilku lat

W 2015 r. mój syn w wieku 21 lat dokonał kradzieży kosmetyków ze sklepu. Kosztu dokładnie nie pamięta, ale było to około 500 zł. Został złapany na...

Poszukiwany listem gończym w Polsce

Przebywam z rodziną za granicą. Jestem poszukiwany listem gończym w Polsce. Mojemu dziecku skończył się paszport i jesteśmy zmuszeni wyrobić...

Problem z odzyskaniem rzeczy przekazanej w komis

Półtora roku temu zakupiłam na Allegro pewne urządzenie medyczne za 1800 zł. Po miesiącu już go nie potrzebowałam i zwróciłam się do tego sprzedawcy...

Przedawnienie kradzieży z włamaniem

W 2000 r. dopuściłem się przestępstwa kradzieży z włamaniem. W marcu b.r. odbyła się pierwsza rozprawa. Dwa razy było wznawiane postępowanie....

Wyjazd za granicę a wyrok w zawieszeniu i list gończy

Od 2 lat mieszkam w innym kraju. Przed wyjazdem miałem stawić się na policję do wyjaśnienia w sprawie kradzieży, ale tego nie zrobiłem. Teraz...

Jak prosić sąd o skrócenie kary za jazdę po alkoholu?

Rok temu straciłem na 3 lata prawo jazdy za prowadzenie po alkoholu. Jak prosić sąd o skrócenie kary? Powodem jest sytuacja osobista.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »