Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie w medycynie sądowej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-30

Jestem na zwolnieniu lekarskim do końca przyszłego miesiąca. Dostałem wezwanie na badanie w medycynie sądowej sprawdzające, czy mogę stawić się na sprawę karną w sądzie. Wcześniej lekarz sądowy zwalniał mnie z tego obowiązku. Czy lekarz ten wystawi mi zaświadczenie i będę zwolniony z badania w medycynie sądowej, skoro i tak jestem na L4?

Na wstępie wyjaśnię, że zgodnie z art. 117 § 2a Kodeksu postępowania karnego „usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego”.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym stanowi w art. 11, że „lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną”.

Z kolei art. 14 ust. 1 ustawy mówi, iż „uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia”.

Choć może nie wynika to wprost z przepisów, to należy uznać, że lekarz sądowy podobnie jak lekarz prowadzący wydaje własną decyzję o stanie zdrowia badanego opartą m.in. na jego badaniu. Za każdym razem odbywa się to tak samo, a więc i tym razem lekarz sądowy dokona zgodnej ze swoją wiedzą medyczną oceny Pana stanu zdrowia.

Oczywiście jeśli uda się Pan do lekarza sądowego, on – po badaniu Pana – należy założyć, że wystawi zaświadczenie, skoro już 2-krotnie wcześniej takie zaświadczenie zostało wydane, a jest to ta sama choroba.

Aczkolwiek, jak podał Pan w pytaniu, sąd skierował Pana na badanie do ośrodka medycyny sądowej celem lekarskiej oceny możliwości stawiennictwa się Pana na rozprawie.

Kwestie związane z takim badaniem reguluje z kolei rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej z dnia 23 lutego 2005 r. W rozporządzeniu tym jest w zasadzie jeden przepis odnoszący się do opisanej przez Pana sytuacji, a mianowicie jest to § 3, który stanowi, że „termin i miejsce badania lub czynności ustala podmiot przeprowadzający badanie lub dokonujący czynności, chyba że określi je organ postępowania w poleceniu, a w przypadku gdy osoba przebywająca na wolności nie stawi się celem poddania badaniu lub wykonania czynności z jej udziałem albo gdy z innych powodów badanie nie mogło odbyć się lub czynność nie została wykonana w wyznaczonym terminie, podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie organ postępowania, wskazując czas i miejsce, w którym badanie to może być przeprowadzone lub czynność ta może być wykonana”.

A teraz odpowiadając na pytanie, czy na podstawie zaświadczenia ośrodek medycyny pracy uzna, że Pan nie może stawić się na badanie, trudno mi Panu to zagwarantować, bo wszystko zależy od rodzaju choroby, nie każda bowiem choroba uniemożliwia chodzenie, istnieją różne typy choroby, a mianowicie takie, gdzie chory może chodzić, ale też takie, gdzie musi leżeć. Jeśli Pan może chodzić, uważam, że powinien się Pan stawić na badanie do ośrodka medycyny sądowej.

Dodam jeszcze, że jak podkreślono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt SDI 24/15, stanowisko lekarza sądowego co do możliwości stawiennictwa badanej osoby na rozprawie nie ma wprawdzie waloru decyzji wiążącej organy procesowe, ale stanowi podstawową przesłankę podejmowanej decyzji o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności, a tym samym o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu dalszych czynności procesowych. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy o lekarzu sądowym wprost stanowi, że organ procesowy ma prawo zbadać rzetelność wystawionego zaświadczenia. W Pana przypadku sąd najwidoczniej powziął takie wątpliwości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Chciałabym złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Termin połowy kary przypada dokładnie za 52...

Przekroczenie punktów karnych – wpis tymczasowy

W styczniu 2012 r. otrzymałem mandat karny, który spowodował u mnie przekroczenie 24 punktów karnych. Jednak mandatu nie przyjąłem, stąd policja...

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Policja oczekuje, abym to ja, jako dyrektor szkoły, zabezpieczyła materiał z monitoringu, nagrała na własnym nośniku i wysłała do nich. Materiał...

Zatrzymanie pełnoletniego syna w celu odbycia kary

Wczoraj wieczorem został zatrzymany mój pełnoletni syn celem odbycia kary 1 roku. Policjant zatrzymujący go przekazał mi, że za synem został wydany list...

Konsekwencje użytkowania znalezionego telefonu

Kilka miesięcy temu znalazłem na ulicy telefon. Włożyłem do niego swoją kartę i użytkowałem go. Namierzyła mnie policja, oddałem telefon...

Wystąpienie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Syn kierował motorowerem pod wpływem alkoholu. Zatrzymała go policja, miał 0,80 mg/l, więc dostał zakaz kierowania pojazdem na okres 4 lat. Za kilka dni miną...

Oddalenie zażaleń bez możliwości odwołania

Co mi grozi za jazdę samochodem bez prawa jazdy, jeśli zatrzymał mi je prokurator, a sąd oddali moje zażalenie bez możliwości odwołania? Na pierwszej...

Jak wygląda procedura sądowa w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Wczoraj zostałem zatrzymany i odebrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Miałem powyżej 1,5 promila. Wiem, że stracę prawo jazdy na co...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »