Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie w medycynie sądowej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-30

Jestem na zwolnieniu lekarskim do końca przyszłego miesiąca. Dostałem wezwanie na badanie w medycynie sądowej sprawdzające, czy mogę stawić się na sprawę karną w sądzie. Wcześniej lekarz sądowy zwalniał mnie z tego obowiązku. Czy lekarz ten wystawi mi zaświadczenie i będę zwolniony z badania w medycynie sądowej, skoro i tak jestem na L4?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Na wstępie wyjaśnię, że zgodnie z art. 117 § 2a Kodeksu postępowania karnego „usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego”.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym stanowi w art. 11, że „lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną”.

Z kolei art. 14 ust. 1 ustawy mówi, iż „uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia”.

Choć może nie wynika to wprost z przepisów, to należy uznać, że lekarz sądowy podobnie jak lekarz prowadzący wydaje własną decyzję o stanie zdrowia badanego opartą m.in. na jego badaniu. Za każdym razem odbywa się to tak samo, a więc i tym razem lekarz sądowy dokona zgodnej ze swoją wiedzą medyczną oceny Pana stanu zdrowia.

Oczywiście jeśli uda się Pan do lekarza sądowego, on – po badaniu Pana – należy założyć, że wystawi zaświadczenie, skoro już 2-krotnie wcześniej takie zaświadczenie zostało wydane, a jest to ta sama choroba.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aczkolwiek, jak podał Pan w pytaniu, sąd skierował Pana na badanie do ośrodka medycyny sądowej celem lekarskiej oceny możliwości stawiennictwa się Pana na rozprawie.

Kwestie związane z takim badaniem reguluje z kolei rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej z dnia 23 lutego 2005 r. W rozporządzeniu tym jest w zasadzie jeden przepis odnoszący się do opisanej przez Pana sytuacji, a mianowicie jest to § 3, który stanowi, że „termin i miejsce badania lub czynności ustala podmiot przeprowadzający badanie lub dokonujący czynności, chyba że określi je organ postępowania w poleceniu, a w przypadku gdy osoba przebywająca na wolności nie stawi się celem poddania badaniu lub wykonania czynności z jej udziałem albo gdy z innych powodów badanie nie mogło odbyć się lub czynność nie została wykonana w wyznaczonym terminie, podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie organ postępowania, wskazując czas i miejsce, w którym badanie to może być przeprowadzone lub czynność ta może być wykonana”.

A teraz odpowiadając na pytanie, czy na podstawie zaświadczenia ośrodek medycyny pracy uzna, że Pan nie może stawić się na badanie, trudno mi Panu to zagwarantować, bo wszystko zależy od rodzaju choroby, nie każda bowiem choroba uniemożliwia chodzenie, istnieją różne typy choroby, a mianowicie takie, gdzie chory może chodzić, ale też takie, gdzie musi leżeć. Jeśli Pan może chodzić, uważam, że powinien się Pan stawić na badanie do ośrodka medycyny sądowej.

Dodam jeszcze, że jak podkreślono w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt SDI 24/15, stanowisko lekarza sądowego co do możliwości stawiennictwa badanej osoby na rozprawie nie ma wprawdzie waloru decyzji wiążącej organy procesowe, ale stanowi podstawową przesłankę podejmowanej decyzji o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności, a tym samym o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu dalszych czynności procesowych. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy o lekarzu sądowym wprost stanowi, że organ procesowy ma prawo zbadać rzetelność wystawionego zaświadczenia. W Pana przypadku sąd najwidoczniej powziął takie wątpliwości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »