Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Atak dokonany przez sąsiada na parkingu

Autor: Marek Gola

W dniu dzisiejszym, parkując pod blokiem, w którym mieszkam, zostałem zaatakowany słownie i fizycznie przez sąsiada. Nie spodobało mu się, że zaparkowałem w danym miejscu. Obraził mnie wielokrotnie i szarpał. Wezwałem policję. Naruszył moją nietykalność cielesną, zwyzywał mnie i obraził. Chciałbym uzyskać odszkodowanie na swoją rzecz oraz wskazanej fundacji przeciwdziałającej przemocy i oficjalne przeprosiny. Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie w chwili obecnej należałoby pochylić się nad przepisem art. 217 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary”. Istotne znaczenie z puntu widzenia Pana interesu ma § 3 tego przepisy, który wskazuje, że ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia. Na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczyć odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia. Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym (art. 59 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł.

W prywatnym akcie oskarżenia mógłby Pan domagać się przeprosin we wskazanej przez siebie formie oraz nawiązki na wskazany przez siebie cel społeczny.

Najważniejsza dla Pana będzie jednak notatka policyjna, która została sporządzona ze zdarzenia, bowiem po pierwsze pozwoli choćby na wnioskowanie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w osobach funkcjonariuszy policji, a po drugie na piśmie potwierdzi zaistniałą sytuację. W chwili obecnej tylko od Pana zależy, czy będzie się Pan domagał ukarania sąsiada za nieważenie (art. 216 Kodeksu karnego) i naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeksu karnego), czy jedynie z powodu naruszenia nietykalności cielesnej. W mojej ocenie sąd może uznać Pana racje, ale może też stwierdzić, że czyn ma znikomą społeczną szkodliwość, co powoduje, że nie jest przestępstwem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl